LOs Regionkonferanse vår 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Viser paneldeltakere fra LOs forbund
I panelsamtale:Sindre Kvil fra FF, Lill-Heidi Bakkerud fra IE, Ulf Rosenberg; Energirådgiver, Rajnish Shama fra Equinor, Svein Tveitdal fra Klima 2020 og Jan Olav Andersen fra ELogIT.

Tok debatten om klima og arbeidsplasser

Tillitsvalgte og politikere var samlet på Fevik før helgen på LOs Regionkonferanse i Agder. Mye ble diskutert og snakket om, men det store temaet var klima. Ulike innledere var invitert til å innlede om temaet fra ulike perspektiver.

Her er uttalelsen som ble vedtatt av LOs Regionkonferanse i Agder i etterkant av debatten.

Videreutvikling av Olje- og gassnæringen -en nødvendig forutsetning for å utvikle bærekraftig produksjon

Vår olje- og gassvirksomhet samt leverandørindustrien vil ha en viktig rolle i lang tid fremover. Det er kommet mange kritiske kommentarer til denne næringen, og enkelte politikere og politiske partier vil avvikle olje- og gassnæringen. En avvikling av bransjen vil være fullstendig feil politikk, men det vil være viktig å gjennomføre tiltak som er positive iht. klima. Derfor må politikken fremover ikke handle om å avvikle olje- og gassnæringen, men å videreutvikle denne slik at klimamålene for 2050 oppnås.

 

Mye kan gjøres for å redusere våre klimagassutslipp samtidig som vi sikrer vår olje- og gassnæringen. Blant annet vil følgende være viktig:

1.       Resirkulering og gjenbruk av mineraler. Mye av resirkuleringen foregår utenfor Norges grenser, men dersom vi selv satser på en gjenvinningsindustri så vil vi kunne sikre mange tusen arbeidsplasser i vårt eget arbeidsmarked.

2.       Havvind er et nytt industrieventyr som kan gi Norge store inntekter fremover. Det bevilges mange penger til investeringer og det er stor optimisme for fremtiden til denne industrien. Ikke bare i forbindelse med norsk olje- og gass i Norge, men over hele kloden. Med Norge i føringen og norsk kompetanse vil dette skape store verdier og mange arbeidsplasser fremover.

3.       Investering i, samt utvikling av ny teknologi vil være viktig fremover, spesielt innenfor området karbonfangst og lagring. Dette vil kutte mye av utslippa samtidig som det gir Norge kunnskap, som igjen skaper verdier for vårt samfunn.

4.       Ved anbud når det bygges nye bygg, nye veger, nytt utstyr etc. vil det være viktig at det offentlige setter strenge krav til HMS, arbeidsvilkår og miljø.

 

Det er viktig at det lages en plan for et bærekraftig næringsliv og for å skape nye og trygge arbeidsplasser. På den måten kan en få sikret norsk olje- og gassindustri og skape nye industrier, samt sikre tiltak som gir forbedringer for klimaet. Her vil det være viktig at det norske samfunn er med og investerer. Norge har store midler og må satse nå for å sikre fremtiden. Trepartssamarbeidet vil være et viktig fokus for å få dette til.