LOs Familie- og Likestillingsutvalg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Likestilling

LOs Familie- og Likestillingsutvalg søker etter kandidater

Er du den nye kandidaten til LOs Familie- og Likestillingsutvalg? Nå kan alle LO-forbund nominere medlemmer som kandidater til utvalget.

Utvalgets hovedoppgave er å behandle og fremme forslag til aktiviteter og tiltak innen områdene familie- og likestillingspolitikk i regionen.

Dette er en spennende mulighet til å være med å påvirke!

Utvalget møtes til jevnlige møter, og arrangerer i hovedsak to aktiviteter per halvår. Det forrige opplegget utvalget arrangerte var Likelønnsdagen, som ble en hyggelig kveld på Ernst Hotel i Kristiansand med lærerike foredrag.

Av andre oppgaver skal utvalget blant annet:

 •  Jobbe prosjektrettet innenfor prioriterte områder
 •  Ha god kontakt med alle LO-forbundene i regionen.
 •  Bygge nettverk i og utenfor fagbevegelsen
 • Inneha god kompetanse på utvalgets arbeidsområder
 • Bidra til å profilere LOs arbeid innenfor familie- og likestillingspolitikk

Utvalget er rådgivende og utøvende for LOs regionskontor.

 

Utvalgets størrelse og sammensetning

 1. Utvalget skal bestå av minst 3 medlemmer, men gjerne flere. Regionlederen tiltrer med tale- og forslagsrett.
 2.  Alle skal ha personlig varamedlem.
 3. Utvalget skal i størst mulig grad representere LOs bredde.
 4. Der det vurderes som hensiktsmessig, kan utvalget etablere et arbeidsutvalg
 5. Det skal være minimum 40% av hvert kjønn i utvalget og alle eventuelle prosjektgrupper og underutvalg.

Oppnevning

 1.  Utvalget oppnevnes av LOs regionkonferanse for en periode på 2 år, alternativt 4 år.
 2. Regionlederen innstiller på medlemmer etter forslag fra forbundene regionalt.
 3. Utvalget konstituerer seg selv, herunder velger leder.
 4. Hvis noen trekker seg fra utvalget i perioden, valgte representanter går ut av arbeidslivet eller endrer status i tillitsvalgsrollen, oppnevner regionkonferansen nye medlemmer og eventuelt varamedlemmer.

Lederens funksjon

 1.  I samarbeid med LOs regionskontor, setter utvalgets leder opp saksliste og sørger for innkalling til møtene i det regionale utvalget.
 2.  Utvalgslederen leder møtene og har ansvar for at utvalget utarbeider og følger opp utvalgets handlingsplan.

Representanter i regionkonferansene

 1.  Utvalget skal velge to medlemmer som skal representere utvalget i regionkonferansen. Disse skal enten velges årlig eller for hele oppnevningsperioden til utvalget.
 2. Utvalgsleder skal være en av de to representantene.
 3. Utvalget kan, hvis det selv finner det formålstjenelig, oppnevne varaer som kan delta på regionkonferansen dersom de valgte representantene likevel ikke kan delta. 

Kontakt

Kontakt