Likestillingskonferansen 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Likestillingskonferansen 2019

Tema for Likestillingskonferansen 2019 er «Arbeid etterlyses»!

Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger, etterlyser arbeid! Mange ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid.

I Agder mottar 1/3 av voksen befolkning trygd. Dette er en alvorlig situasjon. Arbeid er grunnleggende viktig for den enkelte og for samfunnet.

Arbeid er ikke minst viktig sett i lys av likestilling og inkludering. Hva kan og må gjøres?

 

Konferansen er åpen og gratis for alle. 

 

Påmelding

https://uia.pameldingssystem.no/arbeidslivet-i-agder-ndash-ta-arbeidskraften-i-bruk?fbclid=IwAR1tykIacGUOeVTQQHCxeDAgRy0ButW6h99XQzHe-Abycje6oXtxt2AO6gU%20

 

 

Program 

https://www.uia.no/om-uia/uia-og-likestilling/likestillingskonferansen-2019

 

 

Vi håper mange tillitsvalgte og folk fra fagbevegelsen kan delta!

 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Agder, Kristiansand kommune, KS, LO, Parat, NTL, Forskerforbundet, Senter for likestilling og Sparebanken Sør.