leserinnlegg

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Viser bilde av folk i gate
Leserinnlegg om trygghet for arbeid

Vi krever trygghet for arbeid - et krafttak for alle

Nedenfor kan du lese felles leserinnlegg fra Regionleder Agnes Norgaard og gruppeleder for AP Gro Bråten.

Norge opplever nå den største arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Da corona-pandemien traff oss, satte Regjeringen inn de strengeste tiltakene noen gang i fredstid -og vi stengte ned samfunnet. Samtidig påvirker pandemien hele verdensøkonomien og oljeprisen faller.

Samfunnet åpner sakte opp igjen, men hvordan dette rammer oss som arbeidstagere vet vi ikke helt ennå. Det vi vet er at krisen rammer ulikt - og forskjellene blir større. 

Noen av oss opplevde bankkrisen og finanskrisen, og slik sett ikke helt uten erfaring om hva kriser betyr og gjør med oss mennesker. Vi vet og fikk selv erfare under bankkrisen å miste jobben når en var ung og nyetablert. Det kom mange spørsmål som hva en nå skulle finne på og hva det ville bety økonomisk for en selv og familien. Dette har gitt oss erfaringen spesielt på betydningen av å være fagorganisert og være del av et fellesskap, og betydningen av kompetanse som arbeidslivet etterspør.

Vi vet også fra tidligere kriser som rammer arbeidsmarkedet at det kan gi grobunn for strukturelle endringer, og føre til at useriøse aktører får større markedsandeler. Mange står uten fullført videregående opplæring. Uten fullført videregående utdanning og fagbrev har det over tid blitt vanskeligere å komme inn i arbeidslivet, eller å beholde jobben.

All erfaring viser at jo lengre du går ledig eller permittert, til vanskeligere blir det å komme tilbake i arbeid - og mange vil ha behov for mer kompetanse for å få nytt arbeid. 

Vi vet at det allerede før corona-pandemien var et etterslep på kompetansepolitikken. Coronakrisen forverret situasjonen , særlig blant unge unge personer med liten formell kompetanse. Nyutdannede sliter med å komme seg inn i arbeidslivet, og ungdom har færre sommerjobber å søke på.

Vi var mange som felte en tåre da statsråd Høie leste opp sin tale til ungdommen. En fantastisk hyllest, og der vi spesielt likte: «Vi som er voksne snakker om neste sommer. Men neste sommer finnes ikke når du er ung. Når du er ung bryr du deg bare om det som skal skje i dag og i morgen».

 

Hva vil regjeringen gjøre for å støtte ungdom og unge voksne slik at de får ta del i utdanning og arbeid og beholder håpet om en god framtid?

Aktuelle tiltak kan være:

•Forlenge perioden en kan gå på dagpenger samtidig som en tar utdanning fram til juni 2021 slik at det det følger et skoleår.

•Øke ordningen med lønnstilskudd - og innføre ordningen med utdanningstilskudd igjen. 

•Gi mulighet for flere deltid- og nettstudier som gir flere voksne en mulighet til etter-og videreutdanning.

•Sikre kommunene økonomi til å tilby flere ungdommer sommerjobber i egen organisasjon, da det er færre sommerjobber å oppdrive i det private næringslivet.

•Sikre fylkeskommunene økonomi til mer voksenopplæring både til de voksne som har rett, og til de som har behov for fagbrev for å få nytt arbeid.

•De tillitsvalgte må brukes som bindeledd mellom arbeidstaker og virksomheten i det kompetansepolitiske arbeidet.

 

Det er nå viktig at vi som samfunn legger til rette for og er villig til å bruke penger på å få folk tilbake i virksomhet, både arbeid og kompetansehevende tiltak.

 

Agnes Norgaard, Regionleder LO Agder

Gro Bråten, gruppeleder Agder Arbeiderparti