Leif Vagle i Fair Play Agder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Leif Vagle
Leif Vagle er ansatt som prosjektleder i Fair Play Agder.

Håper flere vil være med å jobbe mot arbeidslivskriminalitet

Denne uka har vi tatt en prat med Leif Vagle som nylig ble ansatt som prosjektleder i Fair Play Agder. Leif Vagle har tidligere vært leder for avsnittet for organisert kriminalitet i Agder politidistrikt. Nå skal han jobbe med å bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom prosjektet Fair Play Agder.

Om Fair Play Agder: Målet er å jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. Gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring skal Fair Play Agder bidra til å forebygge fremveksten av arbeidslivskriminalitet.

Det finnes lignende prosjekt i Rogaland, Trondheim og Oslo. Prosjektet i Agder blir det første i vår landsdel, og også det første som skal ta for seg alle bransjer og ikke kun byggebransjen.

 

Hvorfor søkte du på jobben?

Jeg gikk av med pensjon (særaldersgrense) i politiet nå i vår. Da jeg hørte om Fair Play Agder, tenkte jeg at dette var veldig interessant og jeg forhørte meg litt om prosjektet. Jeg så også på dette som er gyllen mulighet til å jobbe mye mer med forebygging enn jeg har hatt mulighet til i politiet.

 

Arbeidslivskriminaliteten går utover landets økonomi og kan få store konsekvenser for enkeltmennesker og deres familie. Vi vet at det finnes koblinger både til rus, vold, menneskehandel og prostitusjon, så dette er avgjørende å forebygge.

 

Jeg har jobbet i politiet i mange år, og vært leder for Felles etterforsking i Agder de siste årene. Det innebærer bla. ansvar for A-krim gruppa i politiet. Det har gitt meg unike innblikk i mye som jeg kan ta med meg inn i denne jobben. Jeg har også vært politisk aktiv, og ser at man må jobbe politisk for å få struktur på dette arbeidet.

 

Hva skal du gjøre i jobben?

Spesielt tenker jeg å jobbe med kulturen med å si ifra. Jeg har inntrykk av at mange fremdeles tenker at å melde fra anses som tysting. Det blir feil ordbruk, for å si fra handler om å være med og bidra til et samfunn med et arbeidsliv som fungerer, for alle.

Det å si i fra om kriminelle forhold, enten det er uverdige boforhold for øst-europeere eller mangel på HMS og dermed helsefarlige arbeidsforhold, så er det en samfunnsplikt. Dette er noe vi må få til sammen. Det hjelper ikke bare at det offentlige jobber med dette, her må vi stå sammen i denne viktige jobben. Jeg ønsker å bli kontaktet av folk som har en mistanke, så kan jeg kvalitetssikre informasjonen og sende den videre til rette kontrolletat.

 

En annen del av jobben min vil være å jobbe for å få flere medlemmer til prosjektet. Jeg skal jobbe mye informasjon om prosjektet, og hva arbeidskriminalitet kan føre til. Vi må få flere til å se viktigheten av arbeidet, og bidra til det viktige arbeidet. Her må vi få med flere offentlige og private aktører.

Jeg har også jobbet i Serbia og organisasjonen OSSE i en periode. Innholdet var å bidra til implementering av en politireform. Med å erfare et land preget av nettopp arbeidslivskriminalitet så jeg konsekvensene med korrupsjon, treghet i prosesser, fattigdom og en uforutsigbarhet i folks liv. Det er virkelig ikke ønskelig med slike forhold i Norge.

Da er det viktig at både arbeidsgivere, det offentlige og arbeidstakerorganisasjoner drar i samme retning. Det er det som skal prege arbeidet til Fair Play Agder, at man skaper samarbeid mellom de ulike aktørene i arbeidslivet.

 

Jeg vil jobbe for å komme i kontakt med de som er offer for arbeidslivskriminalitet. Mange av disse kommer fra land som er preget av stor arbeidsledighet og fattigdom. De er i en sårbar situasjon som er lett å utnytte for useriøse aktører i arbeidslivet.

 

Vi må også informere «bestillerne» av produkter og tjenester. Det handler om å få kunnskap som igjen skaper holdninger om at kortsiktig gevinst vil lage ris til egen bak i lengden. Det finnes måter å sjekke om en bedrift er seriøs, og dette blir en viktig del av det vi skal informere mer om.

 

Hva vil du/dere oppnå med Fair Play Agder?

At Fair Play Agder bli godt kjent i alle utsatte bransjer. Målet er å gjøre det vanskelig for de useriøse aktørene og få oppdrag. I tillegg skal vi jobbe for flere medlemmer til Fair Play Agder for å kunne drive prosjektet.

 

 

Takk til Leif Vagle for intervjuet. LO Agder er spent på arbeidet og naturligvis medlem av prosjektet.