lærlinger og permitteringer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av lærling
Lærling

Lærlinger og lærekandidater

Mange bedrifter og virksomheter er stekt berørt av tiltakene som er iverksatt i forbindelse med å begrense smitten av COVID-19. Bedrifter må permittere ansatte og mange lærlinger går en usikker fremtid i møte.

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har en produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlinger i størst mulig grad skjermes for permitteringer. Yrkesopplæringsnemnda i Agder oppfordrer alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før det gås til det skritt å permittere lærlinger.

Videre oppfordrer Yrkesopplæringsnemnda til at lærebedrifter, opplæringskontor, tillitsvalgte og fylkeskommune tilstreber å gi så god informasjon til lærlingene som mulig i den situasjon vi er i nå. Lærlingene er unge arbeidstakere, uten særlig arbeidserfaring fra før og de har dermed behov for å kjenne at de er viktige og at de er verdsatt. Det er viktig at man også tar nødvendige HMS-, og helsehensyn ved siden av faglige vurderinger. 

Det er viktig for at fylkeskommunen får oversikt over situasjonen og kan planlegge og sette i gang nødvendige tiltak som kan hjelpe lærlinger/ lærekandidater som permitteres. Dersom lærlinger permitteres, skal fylkeskommunen umiddelbart varsles i henhold til foreliggende retningslinjer.

Yrkesopplæringsnemnda i Agder forventer at nasjonale myndigheter utarbeider en egen tiltakspakke for lærlinger, med sikte på at nåværende lærlinger får avsluttet opplæringen sin, og at nye søkere kan få læreplass etter sommeren.

Yrkesopplæringsnemnda oppfordrer til å gjennomføre fagprøver, der det er mulig i henhold til nasjonale retningslinjer om smittevern og lærebedrift/prøvestasjon er i ordinær drift. Se mer informasjon på agderfk.no.

Dersom noen av aktørene i forbindelse med fagprøve-gjennomføringen ikke føler at helse og sikkerhet er godt nok ivaretatt, så bør fagprøven utsettes og gjennomføres på et senere tidspunkt der alle parter opplever at nødvendige helse- og smittevernhensyn er godt nok ivaretatt. 

Denne teksten er en felles henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Agder. 
Kontaktperson: Leder for yrkesopplæringsnemnda i Agder, Anne Klepsland Simonsen, tlf 45281996