IA-KONFERANSE I AGDER 18.NOVEMBER

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

IA-KONFERANSE AGDER

"Det handlet om arbeid" er tema for årets IA-konferanse i Agder.

Høstens konferanse fokuserer på arbeidsmiljøet og hvordan dette påvirker nærværet på arbeidsplassen.

 

Den nye IA-avtalen omfatter hele arbeidslivet. I avtalen er det lagt særlig vekt på innsats knyttet til arbeidsmiljø og forebygging av lange og/eller hyppige sykefravær.

Partene i arbeidslivet har blitt enige om at sykefraværet skal reduseres med 10% og at en skal arbeide for å hindre frafall fra arbeidslivet.

Påmelding: https://www.deltager.no/iakonferanse_agder_2019

                       Program

 • 0930  Registrering og kaffe
 • 1000  Velkommen, Elisabeth Blørstad, Direktør NAV Agder
 • 1010  Hvorfor trengte Norge en ny IA-avtale, statssekretær Vegard Einan, Arbeids-og sosialdepartementet
 • 1030  Flere i arbeid - løser det velferdsregnestykket?, Ulf Andersen, statistikkavdelingen NAV
 • 1050 Hvordan redusere det arbeidsrelaterte sykefraværet, Sture Rolfheim-Bye, Kommunikasjonsdirektør Stami
 • 1110  Intervju med foredragsholdere, Cato Lorentz, fra podcasten "På jobben"
 • 1130  Lunch
 • 1230  Veivisning i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, Monica Varem Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
 • 1250  Bransjeprogrammet innen pleie- og omsorg og barnehage, spesialrådgiver Siri Klevstrand KS
 • 1310  Har bedrifter som lykkes noen fellestrekk?, innledning v/Roger Haga Heimli, LO.
 • Bedriftseksempler, LO/NHO
 • 1350  Vel hjem