Fagskolen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO vant frem i Nasjonalt Fagskoleråd

På tirsdag forrige uke vant LO frem i Nasjonalt Fagskoleråd med enstemmig vedtak om å heve toårig fagskoleutdanning opp på nivå 6. Dette har vært en årelang kamp og vedtaket kom etter en utredning sammensatt av partene, fagskolene og studentene. I tillegg vedtok Fagskolerådet at man skal utrede et binært utdanningssystem hvor høyere yrkesfaglig utdanning utgjør en egen søyle parallelt med dagens høyere akademisk utdanning.

Påfølgende fredag fikk LO vite fra NOKUT at de vil utlyse en evaluering av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - spesifikt skal man se på innplassering av fagskoleutdanning på nivå 6.

Dette er gode nyheter, og helt nødvendig for at fagskolen skal kunne identifiseres og videreutvikles som del av høyere yrkesfaglig utdanning. LO jobber aktivt for å synliggjøre alle mulighetene man får ved fagskolen, og for anerkjennelse av utdanningen. Fagskolen tilbyr flere gode muligheter for spesialisering og videreutdanningen etter fag- og yrkesopplæring på videregående skole.