debattinnlegg arbeidsfolk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kokk som jobber på kjøkkenet.
LO er bekymret for arbeidstakerne som blir henvist til sosialen, og bedt om å utsette ferien.

Ikke godt nok for arbeidsfolk

Da bedriftene trengte hjelp, stilte myndighetene opp på rappen, og nesten uten å stille krav. Arbeidstakerne derimot blir henvist til sosialen, og bedt om å utsette ferien.

Denne våren har flere hundre tusen norske arbeidstakere opplevd å miste livsgrunnlaget sitt over natten. Selv om NAV har behandlet flere dagpengesøknader så langt i år enn det de gjorde i hele fjor til sammen, venter flere hundre tusen fortsatt på svar.

 
Regjeringene gav bedriftene som måtte korona-stenge en god håndsrekning ved å kutte antall dager de måtte lønne sine permitterte ansatte, fra 15 til 2 arbeidsdager. Men den kostnaden mente de arbeidstakerne skulle ta.

Statens penger må gå til å sikre norske arbeidsplasser, ikke være en direkte pengegave til eiere.
Etter kamp i kulissene fikk Stortingsflertallet gjennomslag for at permitterte arbeidstakere skulle få full lønn fra staten i de neste 18 dagene gjennom lønnskompensasjonsordningen. I mars vedtok Stortinget at dette skulle skje raskt. Men nå ser det ut til at lønnskompensasjonen først kommer på konto i midten av juni.

Uker og måneder har altså gått. Og når verken lønnskompensasjon eller dagpenger kommer, råder Arbeidsministeren permitterte til å gå til sosialkontoret. Det er uverdig og uholdbart. På toppen av dette opplevde om lag 15.000 permitterte å bli trukket i dagpenger, fordi de hadde fått utbetalt forskudd mens de ventet på at dagpengesøknadene skulle behandles.

Fortsatt har ingen fått lønnskompensasjonen. LO ga krystallklar beskjed om at det måtte bli øyeblikkelig stans i trekk av dagpenger. Vi fikk etter flere runder med hard kamp, med oss regjeringen på dette punktet den 19. mai. LO har hele tiden vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til vanlige folk, men så langt under krisen har den blå tråden i krisehåndteringen vært lang ventetid på penger og strenge krav for arbeidstakerne.

Og til neste år må de se langt etter feriepenger. Regjeringa har sørget for å fjerne rett til feriepenger fra dagpenger, under dekke av at det skal lønne seg å jobbe. Som om det er de lediges skyld at regjeringen ikke har skapt nok jobber, og som om de mange som er permitterte nå har et valg om å jobbe istedenfor.

Tiltaksmilliardene til bedriftene kom på plass med en gang. Fremdeles er det mange svakheter i ivaretakelsen av arbeidstakerne. Dette vitner om en skeivfordeling til fordel for bedriftseierne denne regjeringen er historisk kjent for. Vi i LO vil ha disse kriseløsningene under lupen.
Fellesskapet skal stille raskt opp når smellen kommer, men det er også nødvendig med kontroll av tiltaksmilliardene. Pengene som brukes til krisepakker og redningstiltak, tilhører fellesskapet og må komme folk flest til gode.

Krav om å begrense utbytte, bonuser og lederlønninger har blitt avvist av høyrepartiene. Slike krav uttrykker ifølge de samme partiene mistillit overfor bedriftene, som sikkert klarer å finne ut av dette selv.

 
Her vi uenige. Det er nettopp for å sikre tillit og små økonomiske forskjeller at slike begrensninger er viktige. Statens penger må gå til å sikre norske arbeidsplasser, ikke være en direkte pengegave til eiere.

Belgia, Østerrike, Italia, Nederland, Island, Sverige og Danmark har klart å legge inn kontrollmekanismer som høyreregjeringen og FrP ikke ønsker her til lands. Selv EU-kommisjonen og Trumps USA har foreslått begrensninger, som å avstå fra bonuser og utbytter og ikke si opp ansatte i en viss periode.

 

Innlegget er skrevet av Regionleder i LO Agder Agnes Norgaard og ble først publisert i Fædrelandsvennen 9.juni.

(Innlegget er forkortet av redaksjonen i Fædrelansvennen)