Budsjett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Budsjett for Agder vedtatt, uten satsing på seriøsitet i arbeidslivet

Nå er budsjettet for 2020 vedtatt av Agder fylkesting. Det er skuffende at ikke posisjonen satset på anstendig arbeidsliv, heltid og fag- og yrkesopplæringen.

Posisjonspartiene Høyre, Venstre, KRF, FRP, PP (Pensjonistpartiet) og PDK (Partiet De Kristne) valgte å støtte få av opposisjonens gode forslag som handlet om flere arbeidsplasser, klima og levekår. Noe av det viktigste opposisjonen (AP, SP, MDG, SV og Rødt) hadde av forslag var en egen stilling til å jobbe med useriøsiteten i arbeidslivet, der man ville følge opp seriøsitetsbestemmelsene ute i store byggeprosjekter og på anleggsområder. LO Agder mener at dette var en god anledning til å få et mer anstendig arbeidsliv, dessverre bryr ikke posisjonen bryr seg om dette. LO er skuffet over den manglende satsingen, og vet at det er satt av midler til seriøst arbeidsliv både i Trøndelag fylkeskommune og også nå nylig i Kristiansand kommune. Begge steder er det forøvrig fylkesordfører og ordfører fra Arbeiderpartiet, og de er i posisjon med andre rød-grønne partier som erkjenner de alvorlige forholdene i bransjen og legger penger på bordet for å endre det.

 

Opposisjonen hadde også satt av midler i sitt forslag til økt satsing på heltid, og til å jobbe med denne problematikken som får så store negative følger i vår landsdel. Heller ikke dette ville posisjonen være med på. Det var også et forslag om godtgjørelse av instruktør for lærlinger, som kunne vært et tiltak for å synliggjøre fag- og yrkesopplæringen mer, vise hvor viktig jobb instruktører og veiledere gjør og samtidig gi de noe for all energi og tid de legger ned for lærlingene i fylket vårt, sier regionleder Agnes Norgaard. Det er trist at ikke posisjonen setter fag- og yrkesopplæringen høyere, tilføyer Norgaard.