Arbeiderpartiets landsmøte - Ikke bare sorgen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
F.v. Robert C. Nordli, ordfører i Arendal, LOs regionleder i Agder Agnes Norgaard og LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Foto: Osmund Mjåland

Arbeiderpartiets landsmøte - Ikke bare sorgen

Arbeiderpartiets landsmøte er over, og en kolossal innsats har blitt gjort i partiapparatet. Flere i fagbevegelsen stopper med hengende hode på de store overskriftene og kjenner på en skuffelse. Dette er forståelig, men i det store bildet er det nå lagt frem en bærekraftig og god politikk for fremtiden, hvor olje- og gassindustrien er i fokus. I tillegg har fagbevegelsen vunnet frem i mange saker, og vi får atter bekreftet at fagbevegelsen og arbeiderpartiet står sammen i brorskap.

Agder sine bragder

Agder var sterkt representert under Arbeiderpartiets Landsmøte, og hadde med seg mange gode saker. Her er noen av sakene som ble vedtatt:

Arbeidsliv:

  • De som får tilbud om fast ansettelse etter endt læretid i det offentlige skal som hovedregel tilbys 100% stilling.
  • Arbeiderpartiet skal ha samme satsing med tanke på antall psykisk utviklingshemmede i ordinært arbeid som vi har med lærlingplasser.

Innvandring:

  • Agder APs endringsforslag til Migrasjonsmanifestet ble vedtatt, og dette vil legge føringer for arbeidet med neste partiprogram. I stedet for en "streng" innvandringspolitikk, heter det nå i Migrasjonsmanifestets innledning at Arbeiderpartiet vil videreføre en "konsekvent, rettferdig og human innvandringspolitikk".  

Helse

  • Agder AP sier tenner er en del av kroppen, og flertallet var enig og ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. I tillegg fikk Agder støtte for tillegget «med mål om å likestille den med andre helsetjenester».

Skole og oppvekst:

  • I tråd med delegasjonens prioriteringer vedtok Landsmøtet gratis SFO til alle 1.klassinger med mål om å kunne tilby gratis SFO til alle på sikt. Oppvekstmanifestet fikk også en sterk formulering på leseglede og startpakke.

Distriktspolitikk:

  • Flere i delegasjonen tok til ordet for en god distriktspolitikk, med et særlig stort fokus på Blått Kompetansesenter Sør og Kompetansesentre innen marine næringer. Dette fokuset gjenspeiles godt både i distriktsmanifestet og i uttalelsen om «klimavennlig industri for framtiden».

Gro Bråten, Fylkesordførerkandidat i Agder på Arbeiderpartiets landsmøte

Foto: Gro Bråten, Arbeiderpartiets Fylkesordførerkandidat i Agder.

 

AP + LO = for alltid

Arbeiderpartiet er industripartiet, og vil sikre denne næringen i et klimavennlig samfunn. I Uttalelsen "Klimavennlig industri for fremtiden" viser Arbeiderpartiet tydelig at de jobber for en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen i Norge, med et økt fokus på bærekraftig produksjon. Her er det mange muligheter og trygghet for utvikling.

Flertallet på landsmøtet ønsket ikke at Arbeiderpartiet skal gå inn for en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er forståelig skuffende for mange, men viser bare at det er et enda større behov for at våre medlemmer engasjerer seg i politikken.

Oljearbeider Idar Martin Herland sier det godt i Frifagbevegelse;

kontinentalsokkelen er stor, og dette er kun en liten del. Vi må sørge for at virksomheten for øvrig sørger for sysselsetting av leverandørindustrien i Norge, fremfor utenlandsk verftsindustri. Vi vet heller ikke om det finnes olje i LoVeSe (..) Hvis folk er uenig med politikken, så må de heller være med å påvirke partiet.

Nå er tiden for å brette opp ermene og jobbe sammen, for å sikre et trygt og godt arbeidsliv for alle, i tider hvor hardt opparbeidede goder trues fra høyresiden.