Agdermøtet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ordførere Per Kristian Lunden fra Risør, og Arnt Abrahamsen fra Farsund i samtale med Victor Normann på scenen.

Agdermøtet 2020

Agdermøtet ble arrangert 20-21.jan på Hunsfoss i Vennesla og markerte starten på det nye Agder. Tema var hvilke valg og prioriteringer det nye fylket skal gjøre. Agdermøtet er en videreføring av Agderkonferansen, men med mer vekt på dialog og det å bruke konferansen som en viktig møteplass.

 

 

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Agdermøtet var perfekt anledning for å markere starten på det nye fylket, og vise frem mulighetene vi nå har i det nye Agder. Vi må sammen finne løsninger på de utfordringene vi har, og da må vi snakke sammen på tvers av partier, organisasjoner og bransjer.

 

Victor Norman var en av foredragsholderne, og leder demografiutvalget. Det er et regjeringsoppnevnt utvalg som skal finne løsninger som sikrer kompetanse og rekruttering i hele landet. Han mener Agder har svært gode forutsetninger for å omstille seg da vi lange tradisjoner for godt samarbeid.

Agder har sine utfordringer, men har også muligheter for å kunne løse mange av disse.

 

Som en av de klare løsningene på mange av utfordringene våre er at flere må få plass i arbeidslivet, og at vi trenger flere arbeidsplasser. Vi er helt avhengig av et god samarbeid mellom flere aktører i landsdelen rundt dette.

 

Arrangørene bak Agdermøtet er: Agder fylkeskommune, LO Agder, NHO Agder, Næringsforening i Kristiansandsregionen, KS Agder, Innovasjon Norge, UiA og Kristiansand kommune.