Likestilling- og mangfoldskonferansen på UiA

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Veier mellom utenforskap og innenforskap

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand 6. desember 2023 kl. 09.25-13.30 Gratis, for påmelding, se nederst i saken

I årets likestilling- og mangfoldkonferanse utforsker vi unge menneskers liv i lys av sosial bærekraft, en av de tre pilarene i en bærekraftig utvikling. Sammen med økonomisk og miljømessig bærekraft handler det om å skape et inkluderende, rettferdig og støttende samfunn der alle mennesker kan trives og realisere sitt potensial. Unge skal få en opplevelse av å være en del av innenforskapet i samfunnet vårt. Både at de skal få utfolde seg med de forutsetninger de har, og oppleve seg som verdifulle mennesker. For å oppnå et sosialt bærekraftig samfunn er det viktig å ha en kontinuerlig dialog mellom politiske beslutningstakere, næringslivet, samfunnet som helhet, og de som er unge. En felles forståelse og samarbeid er nødvendig for å skape effektive strategier og tiltak som adresserer de mange aspektene av utenforskap og diskriminering. Det er mange veier som fører til utenforskap, men også til innenforskap.

 

For å lese mer om programmet og påmelding, kopier linken:

https://www.uia.no/om-uia/likestilling-inkludering-og-mangfold-paa-uia/uia-likestillingskonferansen-2023-veier-mellom-utenforskap-og-innenforskap

Arrangementet er gratis, men for beregning av sitteplasser og mat, så ber vi om påmelding.