Hans-Christian Gabrielsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hans-Christian Gabrielsen

Hans Christian Gabrielsen ble valgt til ny leder i LO på kongressen 2017. Han kommer fra Fellesforbundet, har vært LOs andre nestleder i fire år, og var tidligere forbundssekretær i Fellesforbundet.

Høyoppløslige pressebilder av LOs ledelse

Hans-Christian Gabrielsen ble født 27. juli 1967, er gift og har ett barn. Gabrielsen er bosatt på Slemmestad i Røyken kommune. Han tok fagbrev som prosessoperatør på Tofte Industrier, hvor han var ansatt fra 1984 til 1995. I Tofte og Hurum Fagforening (avdeling 426) har han vært ungdomstillitsvalgt, nestleder i 1994 og leder i 1995. I en periode var han styremedlem i konsernutvalget i Norske Skog.

Gabrielsen ble ansatt i Fellesforbundet i 1996, og var i fire år knyttet til Forhandlingsavdelingen hvor han jobbet med overenskomstene for treforedling, byggeindustrien og glassbransjen. Han hadde også ansvar for konsernfaglige spørsmål og bedriftsdemokrati.

Fra 2000 jobbet Gabrielsen i Ledelsessekretariatet i Fellesforbundet, hvor arbeidsoppgavene har vært konsernfaglige spørsmål nasjonalt og internasjonalt, samt fagligpolitisk arbeid. Han har bred internasjonal erfaring og var sentral da den første globale avtalen i verden ble forhandlet fram, innen treforedling i Norske Skog.

I LO har Gabrielsen har ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003, i den samme perioden var han leder av administrasjonsutvalget, og de to siste åra var han medlem av formannskapet. Han ble leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001. Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg. 2. nestleder i Fellesforbundet fra landsmøtet i 2003.

 

Ansvarsområder

Daglig ledelse

Samordning og strategiutvikling

Fagligpolitisk samarbeid

Tariffpolitikk

Næringspolitikk

Internasjonal politikk

NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon)

DEFS (Den Europeiske Faglige Samorganisasjon)

ITUC (International Trade Union Confederation)

SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite)

 

Styrer, råd og utvalg

SAMAKs ordførergruppe, medlem

Arbeidsmiljøutvalget internt

LO Media – rådet, leder

DEFS - styret, medlem

ITUC - styret

Konkraft - rådet, medlem

NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon) styremedlem

Samarbeidskomiteen LO/AP

LO/NHO Hovedavtaleutvalget

Forskningsstiftelsen FAFO – rådet (fra 2018)

LO Partner AS - styret, leder

Agenda - styret, medlem

Arbeidsmiljøutvalget i LO - medlem

Honorerte verv

Sparebank1 Østlandet - styret, medlem. Kr. 80 000 pr. år Kr. 7 500 pr. møte