Integrering- og likestillingsrapport 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Integrering- og likestillingsrapport 2020

Arbeid mot diskriminering og for likestilling og integrering er nedfelt i likestillings- og diskrimineringsloven kapittel 4 § 26. Loven pålegger arbeidsgivere å jobbe aktivt for likestilling, ikke bare unngå diskriminering.

Alle arbeidsgivere er pålagt en aktivitetsplikt som innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det skal rapporteres årlig på hva som er gjort i forhold til dette arbeidet.

Redegjørelsen/ rapporten skal utarbeides som et tilegg til årsberetningen eller som et offentlig dokument som skal gjøres tilgjengelig for innsyn.

Vedlagt følger integrerings- og likestillingsrapporten for 2020.

Integrerings- og likestillingsrapport 2020

Kontakt