Viktig å styrke grunnleggende ferdigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Barn som smiler

Viktig å styrke grunnleggende ferdigheter

Fornyelsen av læreplanene i skolen er viktig for å få en god skole. - Hvordan planene blir fulgt opp i praksis blir svært viktig for om vi faktisk vil nå målsetningene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utdanning

Det var store endringer da de nye læreplanene for grunnskolen og fellesfagene på videregående skole ble lansert mandag denne uken. Det blir mer vektlegging av lekbasert læring blant de yngste elevene, mer rom for dybdelæring, økt vektlegging av digital kompetanse, og ikke minst kritisk refleksjon og en intensjon om at flere fag blir mer praktiske.

- Fagfornyelsen er ett av flere områder som er viktig for å få en god skole. Hvordan planene blir fulgt opp i praksis blir svært viktig for om vi faktisk vil nå målsettingene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Må styrke tidlig innsats

Hun mener en hovedutfordring i dagens skole er det alt for store frafallet i videregående opplæring. Frafallsproblematikken er nært relatert til svake grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen og utfordringer i tidlig oppvekst, men også til at en ikke har satset nok på den yrkesfaglige utdanningsretningen.

- For å styrke den tidlige innsatsen har LO tatt til orde for satsning på barnehagetilbud til alle med høy kvalitet, styrke hele laget rundt elevene, reform i SFO-tilbudet, bedrede muligheter til å ta opp fag fra ungdomsskolen og gjennom at tidlig innsats generelt settes inn tidligere enn en har gjort til nå, sier hun.

Savner organisert arbeidsliv

Tinnlund mener det er bra med lekbasert læring og mer praksis og estetiske fag.

- Det kan bidra til økt mestring og lærelyst. Sosial kompetanse er også blant kompetansene vi vil trenge mer av framover, sier hun.

Et av LOs innspill i arbeidet med fagfornyelsen er at læring om arbeidsliv og den nordiske modellen skal være et eget kompetansemål.

- Vi har fått noe der, men det er beklagelig at de har fjernet både det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet, og gjort den norske modellen mer fjernt fra pensum. Kunnskap om arbeidslivet øker relevansen i utdanningene. Det kan gi mer motiverte elever, og elever som er bedre forberedt til å tre inn i et krevende arbeidsliv, sier Tinnlund.

Lærerne må gis tid

Hun påpeker også at lærerne må gis tid til å realisere fagfornyelsen uten at kvaliteten på undervisningen blir svekket for elevene, som Skolenes landsforbund understreket da læreplanene ble lagt frem.

- Ingen kan ha ment at lærerne både skal gjøre sitt ordinære årsverk og etter endt dagsverk både sette seg inn i de nye læreplanene og legge planer for implementeringen av disse. Det er forunderlig at Stortinget ikke setter av ressurser til å få effektuert reformer det vedtar, sier Tinnlund.

Kontakt