Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fem barn som snakker samme

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage

LO ønsker velkommen en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Læring avler læring, slik at utfordringer i tidlig oppvekst/skole lett forsterker seg gjennom livsløpet. Tidlig innsats er dermed noe av det mest effektive vi kan gjøre for å bl.a. forebygge frafall fra utdanning og arbeidsliv og for å motvirkes økonomisk og sosial ulikhet. Samtidig er det svært viktig at ulike politikkområder vurderes i sammenheng.

Utdanning

LO har bla. tatt til orde for satsning på barnehagetilbud til alle med høy kvalitet, styrke hele laget rundt elevene, reform i SFO-tilbudet, bedrede muligheter til å ta opp fag fra ungdomsskolen og gjennom at tidlig innsats i skolen generelt settes inn tidligere enn en har gjort til nå og styrking av tverrfaglig samarbeide. Det synes som det i stortingsmeldingen foreslås skritt i riktig retning på flere av disse områdene.

Høyere prioritering av praktisk estetiske fag og praktiske metoder i grunnskolen er også viktig for at flere skal oppleve mestring og læringslyst – og som ikke synes å være vektlagt. For å unngå ugunstige forløp for den enkelte må en også ha øye for betydningen av elevenes totale situasjon.  

Vi vil lese meldingen grundig å komme tilbake til med detaljerte synspunkter.