Sterk motstand mot regjeringens forslag om å pålegge fylkene karakterbasert opptak til videregående opplæring

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To menn og fire damer sitter langs et langbord. Alle smiler til kamera.
Blant annet LO, NHO og Utdanningsforbundet stilte på åpen høring om representantforslag om å bevare fylkenesmulighet til selv å bestemme opptaksmuligheter for videregående skole.

Sterk motstand mot regjeringens forslag om å pålegge fylkene karakterbasert opptak til videregående opplæring

LO støtter forslaget om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole, og går imot å pålegge fylkene opptak basert på karakterer.

Utdanning

Dette var klar tale fra LO-sekretær Trude Tinnlund på den åpne høringen i Stortinget i dag.

Hun viste videre til at LOs i sitt høringssvar høsten 2019 sa nei til regjeringens forslag om å pålegge alle fylker å ha såkalt «fritt skolevalg».

- Det vil gi en utvikling i retning av A-, B- og C-skoler og et press i retning av sentralisering av det videregående opplæringstilbudet.

LO, i likhet med NHO, vektla i høringen argumentet om at regionene må ha selvbestemmelse, og sikre fylkenes mulighet til å tilpasse dimensjoneringen til regionale kompetansebehov og tilfanget på lærlingeplasser. Dette er særlig viktig for yrkesfagene, der partenes medvirkning foregår gjennom de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene.

Å kunne tilpasse den regionale fordelingen av utdanningstilbud er viktig for å sikre regionenes kompetanse, men det er jo ikke minst viktig for elevene og at flest mulig får lærlingeplass og best mulig grunnlag for å fullføre og ta fagbrev.

Kontakt