Rapport fra Yrkesfagenes år 2018

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Rapport fra Yrkesfagenes år 2018

WorldSkills Norway foreslo for Kunnskapsdepartementet at 2018 skulle lanseres som Yrkesfagenes år, med hensikt å få økt positiv oppmerksomhet omkring yrkesfagene og deres betydning. Resultatet ble en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier, som LO og LOs forbund bidro aktivt inn i. Nå er rapporten som oppsummerer aktivitetene for kampanjeåret klar.

Utdanning

Kampanjen Yrkesfagenes års hovedmål var: økt søkning til yrkesfagene og dermed flere lærlinger, og å få flere bedrifter til å bli lærebedrifter.

Forslaget ble positivt mottatt i departementet, og i statsbudsjettet for 2018 ble det avsatt 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM 2018. Departementet ga WorldSkills Norway oppdraget med å organisere kampanjeåret i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Yrkesfagenes år 2018 - en informasjons- og omdømmekampanje
Yrkesfagenes år 2018 var en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skulle øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Arbeid med kampanjeåret ble igangsatt i oktober 2017, og kampanjen hadde kickoff i Trondheim 1. februar 2018. Kampanjen ble forlenget frem til søknadsfristen 1. mars 2019 for opptak til videregående skole 2019-20.

Resultater av kampanjen

Rapporten "Yrkesfagens år 2018" redegjør for de ulike aktiviteter som ble gjennomført i løpet av «Yrkesfagenes år 2018», såvel som trafikktall på web og spredning i sosiale medier.

Les rapporten som oppsummerer aktivitetene gjennom året her.

Kontakt