Praktiske og estetiske fag har verdi for alle elever!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-sekretær Trude Tinnlund

Praktiske og estetiske fag har verdi for alle elever!

- LO ønsker at alle elever skal få erfaring med praktiske og estetiske fag gjennom hele skoleløpet for å utvikle verdifull kompetanse for videre utdanning og arbeid. Tidligere rapporter viser kobling mellom praktisk estetiske fag og god læringseffekt, også i allmenne fag som matematikk og norsk, sier LO-sekretær Trude Tinnlund i en kommentar til at praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen.

Utdanning

Målet er å gi elevene erfaringer med ett eller flere håndverk.

– Ved å prøve ut ulike sider av håndverksfag kan elevene oppdage og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer, og det kan gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Etterlyst mer kunnskap om arbeidslivet

LO har også etterlyst mer kunnskap om arbeidslivet for elever, lærlinger og studenter gjennom hele utdanningsforløpet.

- De unge har rett på å få informasjon om vilkår i arbeidslivet og partene i arbeidslivet sin rolle, i topartssamarbeidet og i den norske samfunnsmodellen. Dersom faget vektlegger å utvikle denne forståelsen er det positivt.

- Vi avventer erfaringene med utprøvingen og fortsetter å fremme LOs linje her, avslutter Trude Tinnlund.

Kontakt