Organisert arbeidsliv ute av læreplanen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Organisert arbeidsliv ute av læreplanen

- LO reagerer sterkt på at regjeringen vil stryke det som står i dagens læreplan om at elevene i videregående skole skal lære om partene i arbeidslivet og den norske arbeidslivsmodellen, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Utdanning

LO har særlig vært opptatt av at elevene også i framtiden skal få lære noe om organisert arbeidsliv i samfunnsfag. Men i forslaget til nye læreplaner, som regjeringen la fram 18. mars, er organisert arbeidsliv foreslått tatt ut av læreplanen i samfunnskunnskap på Vg1.

- Høyres landsmøte har nettopp vedtatt at de vil anerkjenne uorganiserte arbeidstakere. Nå åpner Høyres kunnskapsminister for at framtidens ungdom ikke skal lære om det organiserte arbeidslivet, som er kjernen i den norske samfunnsmodellen. Og som har gitt gode resultater i form av høy sysselsetting, omstillingsevne og produktivitet, og et arbeidsliv med høy læring, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

- LO reagerer også på at dagens kompetansemål, som sier at elevene skal lære om hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked er tatt ut av læreplanen.

Kontakt