Med rett til å mestre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Blid jente foran skoleflpokken
-Vi har spilt inn at en stor del av årsaken til frafall i videregående skyldes at elevene ikke har fått gode nok grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen, at de har ulike behov for tilrettelegging, at det er særlig manglende satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen

"Med rett til å mestre"

-Tittelen lover godt, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. I dag overleverte utvalgsleder Ragnhild Lied hovedinnstillingen om framtidens videregående opplæring til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Utdanning

Førstekommentar fra LO

-Vi har spilt inn at en stor del av årsaken til frafall i videregående skyldes at elevene ikke har fått gode nok grunnleggende ferdigheter fra grunnskolen, at de har ulike behov for tilrettelegging, at det er særlig manglende satsing på den yrkesfaglige utdanningsretningen, og at man trenger tid.

Lied-utvalget imøtekommer dette langt på vei. De oppsummerer utredningen i tre punkter:

  1. En utvidelse av retten til VGO
  2. Kvalifisert (man skal være kvalifisert til neste nivå)
  3. Sluttkompetanse av høy kvalitet.

-Vi har vært bekymret for at målet om at alle skal ha krav på gjennomført og bestått, vil bety en senkning av kompetansekravene i fagopplæringen. Ragnhild Lied presiserte i framleggelsen av utredningen at dette ikke er intensjonen, og vektlegger at sluttkompetansen skal være anerkjent til videre utdanning, høyere utdanning eller til arbeidslivet. Hun presiserer at alle forslagene må sees i sammenheng.

- Vi skal sette oss nøye inn i alle forslagene og delta i høringen, sier Trude Tinnlund.
- Og vi er helt enig med utvalget i at kostnaden med å gi mestring og fullført videregående opplæring er samfunnsøkonomisk lønnsomt!