Innspill til god styring av høyere utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Klasseromssituasjon.  Studenter undervises av en lærer-
Foto: Kentaroo Tryman/NTB scanpix Mange norske studenter er kritiske til hvor lite de lærer av praktiske og yrkesrettede ferdigheter i sin utdanning

- Styrk utdanningstilbudet

LO mener hele utdanningstilbudet til universitetene og høyskolene må styrkes. Flere må få tilbud om praksis, og den må bli bedre i profesjonsutdanningene, og etter- og videreutdanningstilbudet må bedres. 

Utdanning

LO har gitt innspill til utarbeidelse av en ny stortingsmelding som skal handle om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. I innspillet understreker LO at flere må få tilbud om praksis, og den må særlig bli bedre i profesjonsutdanningene. Etter- og videreutdanningstilbudet må bedres. 

LO mener det er behov for å tydeliggjøre samfunnsoppdraget, slik at universitetene kan ivareta arbeidslivets behov for kompetanse og kandidater innenfor ulike typer utdanninger

Mange norske studenter er kritiske til hvor lite de lærer av praktiske og yrkesrettede ferdigheter i sin utdanning, og de har manglende kunnskap om det norske arbeidslivet.

LO har derfor løftet frem noen prioriterte tema som vi mener at stortingsmeldingen om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler bør adressere. Temaene er styrking av demokratiet på universitetene, samarbeid med partene i arbeidslivet, bedring av arbeidslivsrelevans i studiene der særlig praksisen i profesjonsfagene må rustes opp og styrking av etter- og videreutdanningstilbudet.

Hele innspillet kan leses her!

Kontakt