Frykter A- og B-skoler med regjeringens politikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av skolelever med bøker i armene utenfor en skole.
Foto: Maskot/NTB Fritt skolevalg et misvisende begrep. Det regjeringa foreslår er at de nye regionene må ha karakterbasert opptak, også der man ut fra en regional vurdering mener dette er en dårlig løsning

Frykter A- og B-skoler med regjeringens politikk

LO frykter regjeringens politikk med karakterbasert skolevalg vil skape store skoleforskjeller, og gå utover yrkesfagene.

Utdanning

Regjeringen vil tvinge såkalt karakterbasert skolevalg inn i hele landet, også i fylker som er mot denne ordningen. Dermed skrotes nærskoleprinsippet som flere fylker bruker.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

- Fritt skolevalg er et misvisende begrep. Det regjeringa foreslår er at de nye regionene må ha karakterbasert opptak, også der man ut fra en regional vurdering mener dette er en dårlig løsning. Regjeringens politikk vil forsterke en utvikling med A- og B-skoler. Ressurssterke elever favoriseres, mens elever med utfordringer får det vanskeligere, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.  

- I Oslo, hvor Høyre innførte karakterbasert skolevalg, har vi sett at skoler med en opphoping av elever med svakere karakterer, har fått sosiale problemer. Ikke noe sted er karakterforskjellene mellom A-skoler og B-skoler større, legger hun til.  

Tinnlund mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen nå vil tvinge alle landets fylkeskommuner over på en oppskrift som det er bred enighet om at har store svakheter i hovedstaden.  

LO er også bekymret for at regjeringens politikk kan føre til at skoletilbudet blir dårligere i Distrikts-Norge. Karakterbasert opptak i store områder kan gi økt press på å bygge opp skoletilbudet i byene. 

- Særlig bekymret er vi for yrkesfagene. Yrkesfagene kan for det første bli særlig utsatt for kutt når fagtilbudene i distriktene kutte for å møte nedgang i elevgrunnlaget, sier LO-sekretæren.  

Hun viser til at regjeringen sier den vil styrke yrkesfagene, og da må tilbudet dimensjoneres etter flere hensyn. Særlig er det viktig å ta hensyn til behov i arbeidsmarkedet og reelle muligheter for læreplasser. Slike vurderinger bør regionene selv ta. 

Kontakt