Finanisering av livsopphold for voksne i utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Finanisering av livsopphold for voksne i utdanning

Livsoppholdsutvalget har kommet med forslag til tiltak for å få flere voksne til å fullføre grunnskole og videregående opplæring.

Utdanning

 - Bra at denne viktige problemstillingen tydeliggjøres gjennom denne rapporten og at utvalget kommer med flere gode forslag, sier Trude Tinnlund i LOs ledelse. 
 
Gapet i sysselsetting har økt kraftig
Utvalget viser bla. til at gapet i sysselsetting, målt i forhold til personer med gjennomført videregående opplæring, har økt kraftig gjennom de siste 15 årene.

Blant utvalgets forslag til tiltak for å få flere voksne til å fullføre grunnskole og videregående opplæring er:

  • Myke opp dagpengeregelverket slik at voksne kan gjennomføre opplæring på grunnskole og videregående nivå mens de er arbeidsledige. De slipper da krav om jobbsøkning og tilgjengelighet for mulig arbeid, og vil får rett til å motta dagpenger etter redusert sats.
  • Utprøving av en ordning med lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon, for personer som jobber i privat bedrift med færre enn 50 ansatte.
  • Øke stipendandelen for voksne i grunnskole og videregående opplæring i Lånekassen
  • Starte forsøk med kommunal grunnskolestønad på 2 G årlig ved fulltidsopplæring.
    Færre jobber uten krav til utdanning og kompetanse

- I det norske arbeidslivet bidrar små lønnsforskjeller til at det er færre jobber uten krav til utdanning og kompetanse enn i de fleste andre land. Det er bra for produktivitet og velferd. Men det betyr også at fullført videregående opplæring er blitt en grunnkompetanse for nye som vil inn i arbeidslivet. 

- Da er det viktig at samfunnet strekker seg langt for å sikre at flest mulig får slik utdanning. Vi vil lese rapporten nøye å gi nærmere synspunkter i høringsrunden, sier Tinnlund