Fagskolen som attraktiv tilbyder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagskolen som attraktiv tilbyder

- LO er opptatt av fagskolen som attraktiv tilbyder av relevant yrkesfaglig utdanning på høyere nivå. Vi støtter i all hovedsak den nye forskriften for høyere yrkesfaglig utdanning, men vi etterlyser at kjønn som er kraftig underrepresentert i enkelte fagskoleutdanninger bør få ekstrapoeng med mål om å skape bedre balanse på arbeidsmarkedet, sier Trude Tinnlund, LO-sekretær.

Utdanning

Utdanningen skal møte skiftende behov i næringsliv og tjenesteyting og videreføre det høyskoleoppdraget som ikke lenger er synlig når de statlige høyskolene blir universiteter. Faghøyskole kan også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på nivå 6 i kvalifikasjonsrammeverket, basert på en ny kategori ved siden av dagens nivå 6.1 for toårige høgskolekandidater.

- LO savner også at forskriften åpner for opprykk til faghøyskole. Faghøyskole kan gi en bredere og langt tydeligere målsetting enn dagens fagskole. Den skal gi høyere yrkesfaglig utdanning basert på erfaringskunnskap, faglig kompetanse og praktisk utviklingsarbeid.

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften). Forskriften er en oppfølging av lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og inneholder opptakskrav, skikkethet, faglige bestemmelser, nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning, kvalitetssikring og godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning.

- LO er opptatt av fagskolen som attraktiv tilbyder av relevant yrkesfaglig utdanning på høyere nivå. Det gjenstår fremdeles en betydelig satsing for at fagskolen skal kunne svare til kompetansebehovet.

Erfaring viser at ny teknologi i løpet av få år kan skape både nye fagområder og yrker med tilsvarende behov for kompetanse. Digitalisering bidrar også til å øke kompetansebehovet innen eksisterende fagområder og yrker. Disse kompetansebehovene oppstår uavhengig av om det er knyttet en sertifisering eller autorisasjon til det aktuelle yrket som utdanningen skal kvalifisere for. I tillegg vil en slik begrensning som i dag er formulert hindre videreutvikling i fagskolesektoren.

- LO mener at departementet har en altfor streng tolkning av fagskoleutdanninger som kan utvides til tre år, også ut i fra føringene som ble gitt fra Stortinget. Det er arbeidslivets kompetansebehov som må være avgjørende for om en 3-årig fagskoleutdanning skal godkjennes eller ikke, sier Trude Tinnlund.

LOs høringssvar i sin helhet kan leses her.

Kontakt