Større ulikhet for framtidas pensjonister

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fire mennesker i 70-årene. Tre ser rett fram, en av dem ser i kamera. Har på seg høst klær og det blåser ute.
Foto: Johner/Maskot

Større ulikhet for framtidas pensjonister

Det kan bli større økonomisk ulikhet mellom framtidas pensjonister. Det gir grunn til bekymring.

Ulikhet

Den viktige omfordelingen som folketrygden bidrar til, blir mer enn hvisket ut av tjenestepensjonen som ikke gir pensjon fra første krone. Her er en forklaring på hvorfor:

Folketrygdpensjon bidrar til å utjevne forskjeller

Pensjonen du får kan deles inn folketrygdpensjon og tjenestepensjon. Alle får en minsteytelse fra den offentlige folketrygden, uansett hvor mye du jobber. I tillegg tjener man opp tilleggspensjon i folketrygden basert på årlig lønn. Du tjener opp folketrygdpensjon fra første opptjente krone og opp til 7,1 G (ca 710 000 kr). All lønn over dette gir ikke mer i folketrygd.

Dette betyr at de som har lave lønninger, får mye igjen fra folketrygden i forhold til hva de tjener.

Tjenestepensjon gir tap for de lavest lønnede

Med tjenestepensjon er det annerledes.  I privat sektor er mange pensjonsordninger ikke avtalefestet. Siden svært mange ikke hadde pensjonsordninger i det hele tatt ble det i 2006 innført obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er en lovpålagt minsteordning. Det er stor forskjell fra bransje til bransje hvor god pensjonsordningene er. Mange arbeidsgivere har lagt seg på lovens minimum.

OTP gir ikke pensjon fra første krone, slik folketrygden gir. Det betyr et stort pensjonstap for de laveste lønnede.

De hadde fått 30 % mer i tjenestepensjon om all lønn ga pensjonsopptjening. OTP er omvendt omfordelende. Med OPT tjener du først opp pensjon etter at du har tjent 100 000 kr (fra 1 G). En som tjener 400 000 kroner vil få en effektiv pensjonssparing på 1,5 % av lønna, mens en annen i samme bedrift om tjener én million kroner vil få 1,8 % i pensjonssparing.

LO-forbundet Handel og Kontor har fått Actecan, et aktuar- og økonomselskap, til å analysere forskjellen i privat tjenestepensjon. I en rapport fra 2019 viser de at pensjonen for en vanlig ung nyansatt i næringen «Hotell og restaurant» vil være om lag 20 000 kroner i året når hun går av om over 40 år.  I næringen «Olje og gass» vil en nyansatt få over 200 000 kroner mer i året i innskuddspensjon.

Her kan du lese rapporten

Folketrygdens omfordeling hviskes ut

Det gjør at den omfordelingen som folketrygden bidrar til blir mer enn hvisket ut av tjenestepensjonen. Og ikke bare i kroner og øre, men også i prosent av egen lønn. Actecan viser at en 25-åring som jobber i Finansbransjen kan regne med å få nesten 60 % av årslønna i pensjon når han blir 67 år. En hotellansatt kan regne med å få en pensjon som tilsvarer litt over 50 prosent av en langt lavere årslønn.

Det er to hovedgrunner til denne forskjellen. For det første er det store forskjeller mellom de maksimumsordningene som lover tillater og minimumsordningen OTP. For det andre er det store lønnsforskjeller mellom ulike bransjer. Har du den beste ordningen loven tillater vil du få en god pensjon.

Det er en klar sammenheng mellom hvor høy lønn det er i en bransje og hvor god pensjonsordningen er. Og motsatt: næringer med lav gjennomsnittsinntekt har også dårlige innskuddsordninger. Mannsdominerte næringer har bedre innskuddsordninger enn kvinnedominerte næringer. Der det er mange med kort utdanning er det også dårlige pensjonsordninger. Det er også tydelig at næringer med stort innslag av ansatte som er innvandrere har gjennomgående dårlige pensjonsordninger.

En tjenestepensjonsordning er skattesubsidiert. Når samfunnet er med på å spleise på pensjonsordningene må vi forvente bedre fordelingsvirkninger enn de vi nå ser med dagens innskuddspensjoner. Pensjon fra første krone for alle er første steg på veien for å hindre at det blir stor ulikhet mellom framtidas pensjonister.

 

Kontakt