Mange fortjener et løft i år

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Berit Roald / NTB

Mange fortjener et løft i år

- Denne pandemien har vist verdien av innsatsen til en lang rekke yrkesgrupper, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Tariffoppgjør

«Med bakgrunn i den endrede situasjonen ved årets mellomoppgjør som følge av pandemien, vil LO sikre medlemmenes kjøpekraft og gjennom sine krav prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn.» 

Dette er kravene LO går inn i årets tariffoppgjør med, som starter i dag. 

Se resultat av tariffoppgjør fra 1990-2019.

Styrket konkurranseevne

- NHO har vist til krisen vi står i og lønnsveksten hos handelspartnerne, men denne krisen handler ikke om norsk konkurranseevne mot handelspartnerne. LO legger alltid vekt på norsk konkurranseevne. Denne har styrket seg betydelig de siste årene, sier Hessen Følsvik. 

Hun viser til at norske arbeidstakere står i en spesiell situasjon med 200 000 arbeidsledige. Mange av dem har vært ledige i over ett år.

Viktig å trygge inntekten

- Det er de som har betalt den høyeste prisen. Denne pandemien har vist verdien av innsatsen til en lang rekke yrkesgrupper. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne pandemien for at samfunnet skal gå rundt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

- Denne krisen kan ikke løses med reallønnsnedgang. Det er åpenbart at det å sikre kjøpekraften vil skape en trygghet for inntekt som folk trenger nå. Det er også viktig for å holde hjulene i gang i en krevende tid, legger hun til.

Se LOs delegasjon til mellomoppgjøret  LO/NHO 2021.

Kontakt