LO Finans

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Keizt Photography - stock.adobe.com

Forhandlingene med Finans Norge er i gang

I dag, tirsdag 4. mai, starter lønnsoppgjøret mellom partene i finansbransjen.

Tariffoppgjør

Forhandlingene mellom LO Finans og arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge omfatter ca.1400 medlemmer Handel og Kontor i Norge og Fagforbundet. LO-sekretær Are Tomasgard leder forhandlingsdelegasjonen.

- Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tomasgard innledet forhandlingene med å understreke at LO står for en ansvarlig linje i lønnsfastsettingen.

-Det preger LOs representantskap sitt vedtak, og ligger til grunn for våre krav.

-Meklingsresultatet i LO-NHO-området legger føringer også for dette oppgjøret, sa Tomasgard, både når det gjelder ramme og profil. En profil hvor vi spesielt ivaretar de med lavere lønninger, noe som i dette oppgjøret også gir en tydelig kvinneprofil.

Tomasgard pekte på en utfordring i dette oppgjøret, nemlig at det kan synes som om nyansatte står for en uforholdsmessig stor del av lønnsveksten.

-Dette er en strukturell utfordring vi er opptatt av å se på, sa han.

Partene har som mål å komme fram til enighet innen utløpet av onsdag 5. mai.

Kontakt