Enighet om ny hovedavtale mellom LO og Virke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Enighet om ny hovedavtale mellom LO og Virke

Med små endringer videreføres hovedavtalen for fire nye år. To utvalg skal drøfte tiltak for økt organisasjonsgrad og gjennomgå tilleggsavtalene.

Tariffoppgjør

Les protokollen her.

LO og Virke har blitt enige om videreføring for de neste fire årene, med mindre endringer. Hovedavtalen regulerer viktige spilleregler i arbeidslivet, revideres hvert fjerde år og bidrar til forutsigbarhet for partene i arbeidslivet, både sentralt og ute i bedriftene.

Under årets revisjon har partene blant annet blitt enige om å legge vekt på tiltak for å fremme likelønn og hindre kjønnsbaserte lønnsforskjeller og muligheter til å fremme heltidskultur. Partene er også enige om et aktivitetsprogram med tiltak på flere områder for å følge opp målsetningene.

Det er også besluttet å sette ned ett utvalg som skal jobbe for økt organisasjonsgrad med særlig oppmerksomhet på bransjer innenfor handels- og tjenestenæringen, og virksomhetsstørrelse. I tillegg skal partene ha en gjennomgang av tilleggsavtalene for å vurdere om de bør fjernes eller endres

- Det er ingen store revolusjoner i den nye hovedavtalen. Vi er enige om å videreføre alle de sentrale bestemmelsene. Samtidig har vi blitt enige om nye bestemmelser med ambisjon om å fremme likestilling og hindre diskriminering på norske arbeidsplasser. Dette har vært viktig for oss, sier Los nestleder.  

Hovedavtalen revideres hvert fjerde år og danner grunnlaget for hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forhandle og samarbeide. Avtalen har også regler for hvordan de ansatte skal få benytte den retten de har til å være med å bestemme. 

- Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov og legger grunnlaget for samarbeid ute i bedriftene. Den gir forutsigbarhet og legger rammene for det organiserte arbeidslivet, avslutter Los nestleder Roger Heimli.