Zwiększona siła nabywcza i lepsze warunki dla nisko opłacanych pracowników

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Zwiększona siła nabywcza i lepsze warunki dla nisko opłacanych pracowników

Wynik negocjacji w celu zawarcia zbiorowego układu pracy w skrócie. Wynik negocjacji w celu zawarcia zbiorowego układu pracy między LO a NHO oznacza zwiększoną siłę nabywczą dla wszystkich pracowników oraz dodatkowy wzrost wynagrodzeń dla najniżej opłacanych. Tym samym nie będzie strajku od poniedziałku 1 kwietnia.

Tariffoppgjør

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia, mówi przewodniczący LO, Hans-Christian Gabrielsen po zakończeniu negocjacji między LO a NHO dzisiaj o godzinie 13.30.

- Zapewniliśmy pracownikom większą siłę nabywczą oraz dodatek do wynagrodzenia dla najniżej opłacanych. Wynik negocjacji przyczyni się do wyrównania płac i wyraźnie zaakcentuje zasadę równej płacy za równą pracę, mówi przewodniczący LO.

- Nasi członkowie wzięli odpowiedzialność w czasach słabej koniunktury. Teraz ich kolej, by dostać swój udział w zysku, mówi Gabrielsen i dodaje, że to najlepszy wynik od wielu lat.

Wynik negocjacji między LO a NHO daje pracownikom:

· Dodatek ogólny dla wszystkich w wysokości 2,50 NOK na godzinę, tj. 4875,- w skali rocznej.

· Dodatek dla pracowników nisko opłacanych w wysokości 2 NOK na godzinę, tj. 3900, - w skali rocznej dla wszystkich pracowników objętych umowami, w których średnie wynagrodzenie wynosi mniej niż 90% średniego wynagrodzenia robotnika przemysłowego, w sumie 8775,- w skali rocznej. (Średnie wynagrodzenie robotnika przemysłowego to 478,023 NOK w skali rocznej. 90% to 430.221 NOK.)

· W sumie około 22% wszystkich pracowników objętych układem zbiorowym w wyniku negocjacji między LO a NHO, otrzyma dodatek dla pracowników nisko opłacanych.

Dodatki dla pracowników nisko opłacanych będą szczególnie korzystne dla kobiet. Blisko połowa pracowników, którzy otrzymują ten dodatek, to kobiety. Odsetek kobiet w sumie wynosi natomiast 23%.

Wszyscy pracownicy objęci poniżej wymienionymi umowami otrzymają dodatek dla pracowników nisko opłacanych:

133 UMOWA DLA PIEKARZY I CUKIERNIKÓW
14 UMOWA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
377 FIRMY TRANSPORTOWE W NORWEGII
131 PRZEMYSŁ JAJCZARSKO-DROBIOWY
70 UMOWA DLA PRACOWNIKÓW SKLEPÓW - HK
296 UMOWA DLA ROBOTNIKÓW PRZEMYSŁOWYCH – IO TEKO
333 OŚRODKI NARCIARSKIE
105 PRALNIE ORAZ PRALNIE CHEMICZNE
487 UMOWA DLA AMB
301 ZAKŁADY USŁUG PARKINGOWYCH
55 INTROLIGATORNIE
10 FIRMY SPRZĄTAJĄCE
11 SPRZĄTANIE
329 PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY
415 UMOWA DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY ROZRYWKOWEJ I REKREACYJNEJ
293 UMOWA DLA PRACOWNIKÓW USŁUG GASTRONOMICZNYCH W ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH
79 UMOWA OGÓLNOKRAJOWA DLA BRANŻY HOTELOWO-RESTAURACYJNEJ
521 TECHNICY WETERYNARII
525 ROLNICTWO I OGRODNICTWO
345 UMOWA DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW
308 STACJE BENZYNOWE
390 UMOWA DLA BRANŻY USŁUG NAPRAWCZYCH I KONSERWACYJNYCH

Poszczególne umowy dla zakładów – zobacz protokół ze spotkań krajowego mediatora w sporach pracowniczych.

Wynik negocjacji jest jednogłośnie zalecany przez komisję negocjacyjną. Rada nadzorcza LO ustosunkuje się do wyniku negocjacji 23 kwietnia 2019.

Kontakt