Når får du vite resultatet av årets lønnsoppgjør?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Fellesforbundets leder Jørn Eggum tar det tradisjonelle håndtrykket med lederen for Norsk Industri.
Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix Fellesforbundet og Jørn Eggum er først ute og møter sin motpart i Norsk Industri den 10. mars.

Når får du vite resultatet av årets lønnsoppgjør?

Forhandlingene i vårens lønnsoppgjør braker løs 10. mars, og resultatet vil påvirke alle som er i jobb i Norge direkte, og alle andre indirekte.  

Tariffoppgjør

I  år er det et såkalt hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles både om lønn, men også om andre rettigheter på jobb som for eksempel pensjon, arbeidstid, kompetanseløft og så videre.  

Årets tariffoppgjør er forbundsvist. Det betyr at det er forbundene som forhandler med sine arbeidsgivermotparter om innholdet i hver enkelt tariffavtale, i motsetning til i fjor da LOs 25 forbund forhandlet sammen.  

Først ut er Fellesforbundet, som er det største forbundet i privat sektor.   

LO-forbundene har om lag 330 tariffavtaler og det vil forhandles på hver enkelt avtale. 

Starter forhandlinger 10. mars. 

Fellesforbundet starter forhandlinger 10. mars for industrioverenskomsten.  Deretter går det slag i slag. 
- Fellesforbundets oversikt over tariffdatoer 

Forhandlingene i kommunesektoren starter 1. april.

Forhandlingene med Spekter, som først og fremst organiserer fristilte virksomheter fra statlig, kommunal eller fylkeskommunal sektor, starter den 2. april.

Forhandlingene med staten starter 15. april.

Handel og Kontor forhandler med arbeidsgiverne i Virke 15. - 17. april.

Hvordan vet man hva man skal kreve? 

Alle forbundene har debatter om hva som er viktigst i tariffoppgjøret i forkant.  I tillegg har: 

  • Det tekniske beregningsutvalget har laget en rapport som forteller om hvordan tilstanden er i norsk økonomi og hva lønnsveksten ble i fjor.  Dette er et utvalg som er sammensatt av arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. 
  • LO-forbundene vedtok felles hovedretningslinjer i LOs representantskap den 18. februar 
  • Det enkelte forbundet utformer egne krav overfor sin arbeidsgivermotpart. 

Hvordan jobber vi for rettferdige lønnsøkninger? 

Det er de såkalte frontfagene som forhandler først. Det vil si konkurranseutsatt industri. Den rammen som forhandles frem i frontfagene blir en slags fasit på hva lønnsveksten i andre sektorer som stat og kommuner kan bli. Dette gjøres for å sikre at arbeidstakerne får en mest mulig rettferdig lønnsutvikling – samtidig som vi unngår en lønnspiral som kan sette norske industriarbeidsplasser i fare. 

Mer om hva rammen for årets oppgjør vi bli får vi vite mer om når resultatet for frontfagene er klare tidlig på våren.  

Frontfagsmodellen

Frontfagsmdellen innebærer at

- Lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med.

- Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først (frontfagene), og at resultatet fra disse virker som en norm for andre avtaleområder.

- Ved samordnede oppgjør er det forhandlingene mellom LO og NHO som fungerer som frontfag. Ved forbundsvise oppgjør er det Industrioverenskomsten som er frontfag..

Industrioverenskomsten dekker følgende bransjer: Verksteds- og teknologiindustrien, Teknologi- og dataindustrien, Nexans og Tekoindustrien.

- Det er Fellesforbundet og Norsk Industri som er avtaleparter for Industrioverenskomsten,

Les mer om ord og uttrykk på denne siden.

Hvordan foregår tarifforhandlingene? 

Oppgjørene starter med at man overleverer kravene og forhandlinger om disse.  Blir man enige går resultatet til uravstemning blant LOs medlemmer.  Dersom man ikke glir enige går oppgjøret til mekling. 

Under mekling får partene hjelp fra en mekler for å prøve å komme frem til et resultat som begge parter kan være fornøyd med.  Lykkes man med dette går resultatet ut til uravstemning.  Hvis ikke blir det konflikt..  En konflikt varer frem til man kommer sammen og blir enige.   

Hvor får jeg informasjon om mitt oppgjør? 

Det er LO-forbundene som informerer om resultatene for de enkelte tariffavtalene.   

I tillegg til dette finner du nyttig informasjon på www.frifagbevegelse.no