Nå starter lønnsoppgjøret!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-lederen foran mange LO-medlemmer.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er spent foran årets tariffoppgjør.

Nå starter lønnsoppgjøret!

Tariffoppgjøret 2020 står på dagsorden når LOs representantskap samles til møte 18. februar.

Tariffoppgjør

Det markerer starten på årets tariffoppgjør.  Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Ved et hovedoppgjør revideres tariffavtaler med gyldighetstid på 2 år. Alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til revisjon.

Følg LOs representantskap tirsdag 18. februar fra kl. 10.00 ved å klikke på vinduet over.

- Følg tariffoppgjøret - abonner på nyhetsbrevet vårt

Representantskapet tar stilling til:

  • hvilke krav man skal reise
  • hvordan forhandlingene skal gjennomføres (oppgjørsform).

Debatten pm LOs krav for årets tariffoppgjør kan du følge her på LOs nettsider tirsdag 18. februar kl. 10.00.

Hva kan du forvente i lønnsøkning?

Det er partene som gjennom forhandlinger, og eventuelt konflikt, kommer fram til lønnstillegg og andre rettigheter. 

Før den tid har LO-forbundene gjennomført debatter i klubber, foreninger og avdelinger om hva slags krav som skal stilles. 

I tillegg til dette har det partssammensatte tekniske beregningsutvalget jobbet fram en rapport som beskriver forholdene i norsk økonomi.  Hensikten er å forsøke å unngå uenighet om tingenes tilstand.

Hvem bestemmer hvor mye du skal få?

LOs representantskap tar stilling til hvordan tariffoppgjøret skal gjennomføres.

Hvis det blir er forbundsvist oppgjør så er det forbundene – som sammen med sin arbeidsgivermotpart forhandler for den enkelte tariffavtale.  Dersom det er et samordnet oppgjør, forhandler LO mot sine respektive arbeidsgivermotparter.

Ved et samordnet oppgjør forhandler LO først med NHO.  Her blir man enige om de økonomiske rammene for oppgjøret.  Denne rammen får betydning også for senere oppgjør.   Ved et forbundsvist oppgjør er det de såkalte frontfagene som forhandler fram rammen.  Denne rammen danner også grunnlaget for alle de andre oppgjørene.

Hensikten er å få en mest mulig rettferdig lønnsutvikling og at man ikke får tillegg som er større enn det eksportindustrien kan tåle.

Til syvende og sist er det LO-medlemmene som tar stilling til oppgjøret gjennom en uravstemning.

Når er det avklart hva vi får i lønnsøkning?

De første forhandlingene vil trolig starte i begynnelsen av mars.  Deretter går det slag i slag utover våren.  Offentlig sektor pleier å starte i begynnelsen av april.  

Etter at LOs representantskap til tirsdag har tatt stilling til hvordan forhandlingene skal gjennomføres vil man avklare tidspunkter fortløpende med arbeidsgiverne.

Vi vil publisere tidspunkter for forhandlingsoppstart her på våre hjemmesider.

Ord og uttrykk i forbindelse med tariffoppgjøret

Kontakt