Meklingsinnspurt for HK

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Skilt av riksmegleren adresse. Foto.

Bedre lønn for deltidsansatte

Jeg vil gratulere HK med å ha oppnådd et godt resultat i årets tariffoppgjør, midt i en svært krevende tid LO-for landet, sier leder Hans-Christian Gabrielsen.

Tariffoppgjør

HK og Virke kom til enighet åtte timer på overtid i årets lønnsoppgjør under nattens innspurt hos Riksmekleren. Klima og miljø, kompetanse, rettferdighet på arbeidsplassen og deltidsansattes rettigheter sto sentralt. 

HK fikk endelig avskaffet 12-timersregelen. Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. HK har i mange år jobbet for å bli kvitt denne regelen.

- Det blir bedre lønn for mange deltidsansatte, noe som vil gjøre det lettere å bygge en heltidskultur også innen varehandelen. Dette er svært viktig også for likestillingen i denne bransjen, legger Gabrielsen til. 

Det blir heller ikke lenger mulig å forskjellsbehandle ansatte når det gjelder sykelønn på arbeidsplassen. Det skal ikke være sånn at lederne har bedre sykelønnsbetingelser enn de ansatte. 

- Klima og bærekraft er inne i tariffavtalen, noe som er historisk. HK viser på denne måten vei inn i framtiden for LO-familien, sier Gabrielsen. 

Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som finner sted annethvert år og der det ikke bare skal forhandles om lønn, men at også andre elementer i tariffavtalene kan forhandles om.

- HK har vist at det går an å få mange viktige saker på plass innenfor rammene fra frontfaget, som ble ferdige i august, sier Gabrielsen. 

Årets oppgjør er et forbundsvist oppgjør. Frontfaget i industrien forhandler først og legger noen føringer for de øvrige oppgjørene i privat og offentlig sektor ut fra hva konkurranseutsatt industri kan tåle av lønnsvekst.

Frontfagsmodellen ble lansert i 1966, og slår fast at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av hva industrien tåler.

- Frontfagsmodellen er helt sentral i den norske lønnsdannelsen, og en grunnpilar i den norske modellen. Derfor er det avgjørende å slå ring om den, slår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen fast. 

Les mer på www.handelogkontor.no for ytterligerer informasjon og ferske nyheter om meklingen. 

Kontakt