LO behandler årets lønnsoppgjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde fra LOs represetnantskap i februar.
LOs representantskap i februar behandlet retningslinjene for årets mellomoppgjør.

LOs representantskap behandler resultatet av lønnsoppgjøret

Mandag 1. april kom partene i LO/NHO-oppgjøret frem til enighet etter mekling på overtid. Tirsdag 23. april behandles resultatet av LOs representantskap. Du kan følge møtet direkte på våre nettsider.

Tariffoppgjør

Her kan du følge møtet direkte:

Meklingsresultatet innebærer at alle som omfattes av oppgjøret, får et generelt tillegg på kr. 2,50 pr time. Itillegg blir det gitt et ekstra lønnstillegg på kr. 2,- pr time til alle på overenskomster som omfattes av lavtlønnstillegget.

Resultatet tariff 2019

- Ramme for oppgjøret: 3,2 prosent per 1. april.
- Generelt tillegg:  2,50 pr time, det vil si 4 875,- kroner i året.
- Lavlønnstillegg:  2 kr pr time, det vil si 3 900,- kroner i året.
- Omfatter rundt 165 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.
- Totalt vil om lag 22 prosent av disse få lavlønnstillegget.

Nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt er 23 prosent.

Vurdering rundt rammen, mellomoppgkøret 2019

- Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da resultatet var klart,

Tirsdag legger han frem resultatet for LOs representantskap. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det er LO og NHO som forhandler og at resultatet ikke skal ut til uravstemning – men behandles i organisasjonenes styrende organer.

- Lavlønnstillegget motvirker ulikhet

Representantskapsmøtet starter med «Markering av 100-årsjubileet for 8-timers dagen». Deretter er det formell åpning før behandling av årets mellomoppgjør i LO/NHO-området.