Konsekvenser av en streik

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Utsnitt av person med med gul vest. Armene i kors.
www.plainpicture.com

Hva blir konsekvensene av en streik i privat sektor?

Her finner du oversikt over hvordan virkningene av en streik i LO og NHO oppgjøret vil bli.

Tariffoppgjør

Norsk Arbeidsmandsforbund

Ca 1000 renholdsarbeidere innenfor hele NHO området over hele landet vil bli tatt ut.
Dette innebærer at alt renhold i virksomheter som har medlemmer vil opphøre. Dette vil omfatte f. eks. gulvrenhold, kontorrenhold, toaletter mm i bedrifter og virksomheter som benytter renholdstjenester i privat sektor. Det vil også omfatte forhold som tørkepapir, toalettpapir etc. som klart vil ramme virksomhetenes hygieniske forhold på de fleste områder.
Renholdsmedarbeidere innenfor flyplasser, sykehus, sykehjem mm vil ikke bli tatt ut i første uttak

Bergverk er en fellesbetegnelse på all bryting og utvinning av mineraler fra fjell, sand og grus. Produktene fra bergverksnæringen brukes som råvarer i andre næringer, i mineralforedlende industri og til bygge- og anleggsvirksomhet. Industrimineraler brukes for eksempel som fyllstoffer i alt fra sminke og softis til maling, glass, papir, miljøprodukter og bygningsmaterialer.
Omfatter bedriftene Sibelco og Norsk Stein.
Bergverksindustrien er en viktig og voksende norsk eksportnæring, forsyner også norske mottakere (se over)
Våren er en høyutvinningsperiode for norske bergverk og en streik her vil ramme denne næringen betydelig, og på sikt mottakere av denne råvaren.

Det er varslet plassfratredelse for ca. 1600 vektere. Flyplass og verditransport er unntatt. Securitas og Nokas er berørt. Vekterne ufører sikkerhetsoppgaver på mange områder i hele samfunnet og har stor betydning for at samfunnsmaskineriet skal gå knirkefritt. Dette er godt illustrert ved den tvungne lønnsnemnden i 2012.

Det er varslet uttak av anleggsarbeidere i Veidekke og Skanska. Dette vil ramme framdriften av viktige vei og anleggsprosjekter.
Det er varslet uttak av ca. 300 hos Mesta veivedlikehold.

EL og IT Forbundet

Bedrifter innen installasjon, energi, heis og Telenor blir tatt ut i en eventuell streik.
Streiken vil ramme elektroinstallasjonstjenester over størstedelen av landet – også på ulike verft og anlegg innenfor oljesektoren.

Streiken vil ramme drift og vedlikehold innen statens kraftproduksjon over hele landet. Her er det allerede inngått dispensasjonsavtaler som sikrer ved fare for liv og helse. Den vil videre ramme drift og vedlikehold på nett i Innlandet.

Kundetjenestene ved Telenor blir rammet.  Likeledes hos Geomatikk og Komplett.

Fagforbundet

Fagforbundet tar ut i alt 449 frisører fordelt på 157 salonger. Det vil innebære at mange ikke får stelt håret under konflikten. Det vil særlig ramme folk som skal gifte seg eller står overfor andre viktige anledninger.
Forbundet har i alt om lag 4000 medlemmer i LO/NHO-området.

Fellesforbundet

En mulig konflikt i Fellesforbundets områder vil ramme arbeidsgiverne hardest.

Innenfor byggfagene er store rørleggerfirmaer og riksentreprenører i Bergen, Trondheim og Oslo tatt ut. Dette uttaket vil kunne skape problemer for store byggeprosjekt i Bergen, Trondheim og Oslo. De samme entreprenørene har flere avdelinger i andre områder, samt at de fleste underentreprenører på de samme områdene ikke er tatt ut, er antagelig virkningen ikke så store at det er grunnlag for at andre leverandører setter i verk permitteringer og dermed skyver det økonomiske tapet over på byggherrene. Det skal derfor ikke være grunnlag for at andre blir permittert som følge av konflikten.

Innenfor Industrioverenskomstens VO-del er det de store offshoreverftene og en del innlandsvirksomhet som tas ut. Dette får konsekvenser for arbeidsgiverne og kunder som ikke får leveranser i tide. Ved en del verft er det i dag mange innleide arbeidstakere som kan bli permitterte som følge av en streik. De som er medlemmer av Fellesforbundet vil få streikebidrag, mens de som ikke er medlemmer ikke vil få noe støtte under en mulig konflikt.

Innenfor Riksavtalen er de største hotellene i Oslo, Bergen og Trondheim omfattet.

Forbundet for Ledelse og Teknikk

FLT tar ut medlemmer i de samme bedriftene som operatørforbundene og forsterker derved konsekvensene som streiken får i den enkelte bedrift.

Handel og Kontor i Norge

Der hvor arbeidstakere i administrasjon er tatt ut, kan virkningen bli at grupper som fortsatt jobber i bedriften ikke får utbetalt lønn.

Ansatte i mange bransjer med ansvar for salg, kundeservice, ordremottak, bestillinger, faktureringer etc vil ikke utføre arbeidet.

I industribedrifter, logistikk- og transportbransjen og innen netthandel vil konsekvensen være at en del administrativt arbeid i bedriftens virksomhet stopper opp

Industri Energi

Rammer produksjonen i deler av byggevareindustrien, sement- og lettbetongindustrien, sprengstoffindustrien, møbelindustrien og enkeltbedrifter som leverer råvarer til elektrokjemisk industri.  

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Vil ramme bryggeri- og mineralvannsbransjen i Norge; og dermed forsyning av varer til dagligvare, hotell og restauranter

Arcus og Vectura; vil ramme forsyning av vin og brennevin, forsyning til vinmonopol og restauranter

Sjokolade og snacks; hvor alle fabrikkene blir tatt ut, og all produksjon av kaffe

Diplom-Is Gjelleråsen og Hennig-Olsen Is

Videre Orkla Foods Norge med Idun, Orkla Foods Nora og Orkla Foods Sunda

Mills i Fredrikstad og Palls i Oslo; margarin, olje, etc.

Norsk Tjenestemannslag

ISF, NIKU, NORCE, NSD: Dette er forskningsinstitutter som driver forskning på prioriterte politiske satsingsområder. Arbeidsstans vil medføre at forskningsprosjekter vil måtte utsettes/forlenges. NSD leverer også tjenester innad i forskningssektoren og vil kunne ramme forskning ved andre forskningsinstitusjoner.

DOGA: Stans i publikumsrettet virksomhet og utleie av lokaler

Norsk Sjømannsforbund/Norsk Sjøoffisersforbund

Alle fartøy som blir berørt har alternativ transport for publikum, så ingen blir isolert helt, selv om det kan bli lengre reise- eller ventetid.
Skulle det vise seg at fartøy har særlig beredskapsfunksjon (som
syketransport e.l.) er det tradisjon for å være smidig med dispensasjon fra konflikt, men bare til stand-by, og ikke til full trafikk.

Norsk Transportarbeiderforbund

Vil ramme godstransport over hele landet ved at ansatte i logistikkselskap som Post Nord, DHL, DSV, B.H. Ramberg og transportselskaper som Transferd og HOB Gods tas ut i streik

Vareleveringen til Rema 1000-butikkene stopper opp fordi lageransatte og sjåfører i Rema 1000 tas ut i streik

Gjenvinningsbransjen rammes ved at Norsk Gjenvinning tas ut i streik.