Kamp mot økte forskjeller

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kamp mot økte forskjeller

I sin innledning til LOs representantskap la LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vekt på hvordan forskjellene har økt de siste ti årene, også i arbeidslivet.

Tariffoppgjør

- Få nyheter om tariffoppgjøret.  Meld deg på nyhetsbrevet.

- Mens de ti prosent med høyest inntekt har hatt sterkere reallønnsvekst enn gjennomsnittet, har de ti prosent med lavest inntekt nesten ikke hatt noen vekst i reallønn i det hele tatt.

Flertallet av de dårligst betalte jobber deltid i handel og service, servering, hoteller, renserier, de er frisører eller i andre jobber som driver med personlig tjenesteyting. Og det som kjennetegner de aller fleste er at de er uorganiserte og jobber i bedrifter uten tariffavtale.

- Vi som fagforening har et ansvar for å nå flere av disse arbeidstakerne, men vi kan ikke fikse det alene, vi trenger drahjelp fra arbeidsgiverne og vi må ha myndighetene med på laget.

- Men denne regjeringen har bidratt til det motsatte, sa Gabrielsen og minnet om regjeringens smålige velferdskutt.

Les hele talen her! 

Lavlønnstilleggene i de sentrale oppgjørene er av stor betydning. Gabrielsen pekte på at uten lavlønnstillegg ville yrkesgrupper som renholdere, vektere, servitører og butikkansatte, flere av dem med høy kvinneandel, ha sakket enda mer akterut, og at allmenngjøring i enkelte bransjer har bidratt til å dra opp lønna for mange i lavlønnsyrker.

- Men vi er utålmodige, både når det gjelder lavlønn og likelønn. Vi vil mer. Derfor vil vi alltid prioritere de som tjener minst.

I tillegg til at lavlønnsproblemet i stor grad er et likelønnsspørsmål, er det klart at enkelte yrker med mange kvinner gir lav uttelling for kompetanse, både i privat og offentlig sektor. I uttalelsen om tariffoppgjøret slås det fast at likelønnsutfordringen må løses både tariffpolitisk og politisk, og at dette bør være grunnlaget for et strategisk og systematisk likelønnsarbeid.

Årets tariffoppgjør blir et forbundsvist oppgjør i privat sektor. Hovedkravet er å sikre økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes satser. Kravene skal sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn.