Hurtiginfo om lønnsoppgjøret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde fra meklingsstarten i LO-NHO-oppgjøret 2019
Bilde fra meklingsstarten i LO-NHO-oppgjøret 2019

Hurtiginfo om lønnsoppgjøret

Meklingsresultatet mellom LO og NHO gir deg:

Tariffoppgjør

  • Et generelt tillegg på kr 2,50 pr time, dvs kr 4875,- i året til alle.
  • Et lavlønnstillegg på 2 kr pr time, dvs kr 3900,- i året til alle på overenskomster der gjennomsnittlig lønn ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, totalt 8775,- i året. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 478.023 i året. 90 prosent er kr 430.221)
  • Totalt vil rundt 22 prosent av alle arbeidstakere som omfattes av lønnsoppgjøret LO-NHO få lavlønnstillegget.
  • Lavlønnstillegget vil særlig komme kvinnene til gode. Nær halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner, mens kvinneandelen i alt er om lag 23 prosent.

    Her er oversikt over overenskomster som får lavlønnstillegget.

    Meklingsresultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget. LOs representantskap skal ta stilling til meklingsresultatet 23. april 2019