Godt resultat!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i samtale med delegat i forkant av LOs representantskapsmøte.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i forkant av LOs representantskapsmøte der resultatet av årets mellomoppgjør ble vedtatt.

Godt resultat!

- Dette er et godt resultat. Vi må tilbake til 2002 for å finne et lønnsoppgjør som gir like gode kronetillegg, både generelt og for lavlønte.

Tariffoppgjør

Slik innledet LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da han la fram den enstemmige innstillingen fra LOs forhandlingsutvalg til behandling i LOs representantskap tirsdag 23. april.

Resultatet ble to kroner og 50 øre timen til alle fra 1. april, pluss to kroner timen til alle på overenskomster der gjennomsnittlig lønn ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Reduserer ulikhet

LO-lederen pekte spesielt på lavlønnstillegget, som bidrar til å redusere ulikhet, både mellom de som tjener minst og de som tjener mest, og mellom kvinner og menn. Rundt 22 prosent av alle som omfattes av oppgjøret, får lavlønnstillegget. Dette kommer særlig kvinnene til gode. Han minnet også om at lavlønnstillegget vil komme mange uorganiserte lavlønte arbeidstakere til gode, på grunn av allmenngjøring av tariffavtalenes minstelønnssatser.

Lavlønnstillegget motvirker ulikhet

Leter etter mer treffsikker lavlønnsmodell

Likevel er det noen som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som ikke får lavlønnstillegget. Fordi gjennomsnittlig lønnsnivå på overenskomsten deres ligger over 90-prosentsgrensen.

Disse lavlønnsgruppene løftes nå av LO

- At dette føles svært urettferdig og uforståelig, og det forstår jeg veldig godt, sa LO-lederen, og la til at LOs sekretariat i høst nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå ulike lavlønnsmodeller og andre tiltak som kan bekjempe lavlønn og hindre større lønnsforskjeller i privat sektor. Rapporten vil komme i løpet av høsten.

Les Hans-Christian Gabrielsens tale til LOs representantskap (kontrolleres mot framføring).

Se Riksmeklerens møtebok her.