Enighet i staten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gratulerer LO Stat med et godt resultat i årets tariffoppgjør.

Enighet i staten

- Jeg vil gratulerer LO Stat med et godt resultat i årets tariffoppgjør. Resultat er i tråd med rammene for frontfaget og det er oppnådd en god løsning på pensjonsspørsmålet, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Tariffoppgjør

Det er oppnådd et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon var det som skulle til.

- Det har vært tøffe forhandlinger og det er blitt meklet et halvt døgn på overtid, men dette er et resultat det er grunn til å være godt fornøyd med, sier LO-lederen.

Dette er resultatet:

Økonomi:

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1. 5 på: 

  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46
  • 1,55 prosent fra lønnstrinn 47-63
  • 1,35 prosent fra lønnstrinn 64-101
  • Lokal avsetning på 1, 24 prosent med virkningsdato 1.7

Pensjon: 
Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen. Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes. 

Les pressemelding fra LO Stat her.

Kontakt