Eierne stikker av med verdiskapingen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Eierne stikker av med verdiskapingen

Eierne stikker av med mer av verdiskapingen enn tidligere, på bekostning av arbeidstakerne og forbrukerne. Noe av det viktigste med tariffoppgjørene er å sikre en jevn fordeling av verdiskapingen til kapital og arbeidskraft.

Tariffoppgjør

Men siden 1990-tallet har andelen som går tilbake til eierne økt på bekostning av alle andre – arbeidstakerne og forbrukerne.

- Kapitaleierne har stukket av med mer av verdiskapingen enn tidligere, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da han åpnet LOs representantskap tirsdag.

Han viste til at i de tjue årene mellom 1970 og 1990 var lønnskostnadenes andel av verdiskapingen i det økonomene kaller markedsrettet virksomhet på 85,7 prosent. Siden 2004 har den i gjennomsnitt ligget på 74,2 prosent.

Ikke vi som har sviktet

- Det er ikke vi som har sviktet. Frontfagsmodellen, hvor industrien forhandler om lønn og tariff først, har fungert som forutsatt. I industrien har vi faktisk klart å holde skansen, der er fordelingen jevn, men i andre næringer, og da særlig i tjenestenæringene, har arbeiderne – og forbrukerne – tapt siden 1980-tallet.

Det er i næringer som hotellene, dagligvarehandelen og bankene at eierne har stukket av med mest av verdiskapingen.

Kapitaleierne tar ut gevinsten

Dermed hentes gevinstene fra den samordnete lønnsdannelsen ut av kapitaleierne i store deler av næringslivet som følger etter industrien, i stedet for å bli fordelt også på forbrukerne i form av lavere priser, eller arbeidstakerne.