Disse lavlønnsgruppene løftes nå av LO

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Disse lavlønnsgruppene løftes nå av LO

Ansatte ved hoteller, restauranter, renholdere, vektere er blant mange som i årets lønnsoppgjør får et lavlønnsløft i på toppen av det generelle tillegget.

Tariffoppgjør

- Dette er også et viktig likelønnsløft. Kvinner er overrepresentert blant de som får lavlønnstillegg, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har i flere år vært bekymret over at lønnsforskjellene i Norge har økt.

- Dette er et skritt i riktig retning. Vi reduserer forskjellene. At vi har et arbeidsliv med relativt små forskjeller og høy tillit er det som har gjort oss til et av verdens mest produktive land. Økte forskjeller derimot kan true den norske samfunnsmodellen og bryte ned tilliten, påpeker Gabrielsen.

De som får lavlønnstillegget er yrkesgrupper på tariffavtaler med en gjennomsnittlig lønn under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, altså gruppene som i snitt tjener rundt 430.000 kroner eller mindre.

Her er yrkesgruppene med avtaler mellom LO og NHO som i fjor tjente under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, og dermed får ekstra lavlønnstillegg på toppen av de generelle lønnstilleggene:

133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN
14 VEKTEROVERENSKOMSTEN
377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE
131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN
70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN - HK
296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN
333 SKIANLEGG
105 VASKERIER OG RENSERIER
487 AMB-OVERENSKOMSTEN
301 PARKERINGSSELSKAPER
55 BOKBINDERIER
10 RENHOLDSBEDRIFTER
11 RENHOLD
329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI
415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN
293 LANDFORPLEININGSAVTALEN
79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN  -   RIKSAVTALEN
521 DYREPLEIERE
525 JORDBRUK OG GARTNERI
345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE
308 BENSINSTASJONER
390 SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSOVERENSKOMSTEN

Det betyr at alle innenfor disse gruppene får tillegget, uavhengig av om den individuelle lønnen ligger under eller over grensen. Det er gjennomsnittet i overenskomstene som avgjør.

Lønnsoppgjøret handler i første omgang om rundt 165.000 arbeidstakere i privat sektor i LO/NHO-området. Resultatet i denne forhandlinga får i praksis betydning for nesten alle landets arbeidstakere, fordi enigheten her blir sett på som en retningsgivende for hva lønnsutviklingen for andre yrkesgrupper både i privat og offentlig sektor bør bli.

- En ramme på 3,2 prosent svekker ikke konkurranseevnen, samtidig som vi får kjøpekraftforbedring og rom for lavlønnstillegg, sier Hans-Christian Gabrielsen.

Kontakt