- Dette er en streik vi støtter helhjertet!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Dette er en streik vi støtter helhjertet!

- Det er et helt grunnleggende rettferdighetskrav at også de som jobber under 20 prosent, skal få opptjening til alderspensjon. Dette sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om streiken i sykehussektoren.

Tariffoppgjør

Fagforbundet og FO tok ut henholdsvis 282 og 21 medlemmer i streik fra arbeidstidens begynnelse 29. mai. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent.

Gabrielsen mener det er blodig urettferdig at de lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, ikke får pensjonsopptjening.

- Hvorfor skal ikke en vernepleierstudent, helsefagarbeider eller renholder som jobber på sykehus ikke få det, når de som gjør den samme jobben i kommunene, ved for eksempel sykehjem, får det?

- Dette er de som sørger for at sykehusene kan holde åpent og ta vare på syke i helgene. Det skulle bare mangle at også de med lave stillingsbrøker får opptjening til pensjon og uføredekning.

Kontakt