Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider partene i arbeidslivet sammen med myndighetene for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. I nytt samfunnsnotat fra LO ser vi nærmere på status og utviklingstrekk for IA-avtalen.

Sykefravær

IA-avtalen bygger på en erkjennelse av at det er nær sammenheng mellom langvarig sykefravær og frafall fra arbeidsstyrken, at arbeidsplassen er den mest sentrale arenaen for iverksettelse av tiltak, og at trepartssamarbeidet på samfunns- og virksomhetsnivå er vårt viktigste verktøy for inkluderingsarbeidet.

Årets første samfunnsnotat tar for seg følgende:

  1. Har IA-avtalen virket?
  2. Overordnet mål
  3. Stabilt sykefravær de siste årene
  4. Stabil andel i jobb med nedsatt funksjonsevne
  5. Målet om å øke yrkesdeltakelsen blant seniorer er nådd
  6. Manglende kompetanse – barriere for inkludering
  7. Ny IA-avtale og veien videre

Her kan du lese: Samfunnsnotat nr 1/19  Inkluderende arbeidsliv - status og utviklingstrekk