Samhandlingsøkonomi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Syklist sykler gjennom vann i Oslo

Samhandlingsøkonomi

LO er positiv til ny teknologi for å effektivisere og bedre arbeidsvilkårene for ansatte. Dette notatet beskriver noen forutsetninger som må legges til grunn for at de nye teknologiene skal kunne bidra positivt i økonomien og i arbeidslivet:

Sosial dumping

LO har alltid vært positiv til å ta i bruk nye teknologier, dersom de kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til at arbeidsvilkårene for arbeidstakerne blir bedre. Det er også utgangspunktet når vi går inn i diskusjonen om de nye teknologiene som tillater nye måter å formidle og organisere tjenester på.

I dette notatet ser vi på noen forutsetninger som må legges til grunn for at de nye teknologiene skal kunne bidra positivt i økonomien og i arbeidslivet:

  • vilkårene blir like for alle som driver med en næring, enten de er tradisjonelle eller basert på apper
  • kriteriene for hva som er en «arbeidstaker» og en «arbeidsgiver» bør vurderes i forhold til de nye utfordringene. Vi må vurdere hvordan de som i realiteten bør oppfattes som en arbeidsgiver også får det ansvaret som følger med, og hvordan de som bør oppfattes som arbeidstakere får de rettighetene som følger med det.
  • skattemyndighetene og andre offentlige instanser får tilgang til og oversikt over pengeflyten, slik at dette kan beskattes (skatt + avgift) på samme måte som i all annen næring, og samtidig bidra til arbeidsgiveravgift og annet sosialt sikkerhetsnett. Konkrete tiltak bør vurderes.
  • det ikke blir mer svart arbeid eller sosial dumping
  • det kommer tiltak for å ivareta rettighetene til de som ikke er arbeidstakere, men reelt frilans / selvstendig næringsdrivende
  • plattformer som fungerer som vikarbyråer må følge gjeldende regler for slik virksomhet
  • ansatte eller frilansere har rett til å organisere seg og forhandle kollektivt

Last ned LOs notat om samhandlingsøkonomien

Kontakt

Wegard Harsvik

leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid

Telefon: +4747893214

Epost: wegard.harsvik@lo.no