LO med ny strategi mot sosial dumping

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Fagbevegelsen spiller en helt avgjørende rolle i kampen for et anstendig arbeidsliv, og LOs reviderte strategi mot sosial dumping omhandler også vår egen innsats, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

LO med ny strategi mot sosial dumping

- Fagbevegelsen spiller en helt avgjørende rolle i kampen for et anstendig arbeidsliv, og LOs reviderte strategi mot sosial dumping omhandler også vår egen innsats. Dette er en av de store solidaritetsoppgavene LO-medlemmene står overfor i årene som kommer, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Sosial dumping

LOs nye strategi mot sosial dumping slår fast at den eneste aktøren i norsk samfunnsliv som har definisjonsmakt og kunnskap nok til å løfte bekjempelse av sosial dumping som problem og prosjekt, er LO-familien – fra lokalorganisasjonene og bedriftsklubbene, via avdelingene, forbundene og til LO sentralt.

- LO-forbundenes mange tusen tillitsvalgte kan utgjøre det beste og mest effektive førstelinjeforsvaret vi har mot sosial dumping, sier Tinnlund, og understreker at innleide, midlertidig ansatte og andre er helt avhengig av innsatsen fra tillitsvalgte i hovedbedriften, som kan komme fra et annet forbundsområde, for å kunne bygge organisasjon og etablere avtaler i egne bedrifter.

Overordnet sett er det fem større grep som må gjøres for å gjenvinne den politiske kontrollen over arbeidsliv og samfunnsutvikling: Styrke det organiserte arbeidslivet; sikre rettferdig konkurranse, gode fagutdanninger og seriøsitet gjennom kloke offentlige innkjøp; sikre et lønnsgulv i utsatte bransjer gjennom allmenngjøring; sikre bedre og mer koordinerte tilsyn og kontroller, og at bakmennene og profitten tas; og å styrke den "myke siden" av a-krimbekjempelse, som handler om å ivareta de mest utsatte arbeidstakerne.

Den nye strategien ble vedtatt i LOs sekretariat den 3. september, og inneholder en rekke konkrete tiltak.

Du kan lese hele strategien her.

Kontakt