Kampen mot et kriminelt arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

Kampen mot et kriminelt arbeidsliv

Det har vært en dramatisk negativ utvikling i byggebransjen de siste 15 årene. Gang på gang har vi sett eksempler på at lønns- og arbeidsforhold undergraves, og at det svindles med trygder, skatter og avgifter. Dette er uakseptabelt.

Sosial dumping

Kronikk av Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo og Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder. Kronikken sto på trykk i VG 30. april 2018. 

De farligste konsekvensene er grov utnyttelse av utsatte arbeidere, med lønnsdumping, uakseptable kontrakter og farlige arbeidsforhold. Kampen mot et stadig mer kriminelt arbeidsliv er en av de største samfunnsutfordringene Norge står overfor.

Norge trenger strengere seriøsitetskrav

Om et par tiår år vil Norge trenge 30 000 flere fagarbeidere for å bygge landet. Vi trenger at mange flere ungdommer søker seg til byggfagene – i stedet har vi sett en alvorlig svikt i rekrutteringen. I Oslo er trenden snudd. For første gang på ti år har antallet søkere til yrkesfag i videregående opplæring i Oslo økt. Økningen er størst innen byggfag og helse- og omsorgsfag. Dette har vi klart fordi vi sammen har brukt politikken til å sørge for en læreplassgaranti. Kommunen har brukt markedsmakten som en stor, offentlig kunde til å innføre «Oslomodellen». Modellen er utformet etter inspirasjon fra Skien, som tidlig gikk foran med langt strengere seriøsitetskrav i sine offentlige kontrakter.

Grovt ran av felleskapet

Arbeidslivskriminalitet har kostet Norge 40 milliarder kroner i tapte skatter og avgifter fra 2011 til 2015. Bare i 2015 alene er det anslått at kriminelle lurte 28 milliarder kroner ut av det norske arbeidsmarkedet i skjult verdiskapning, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse. «Et ran av fellesskapet» uttalte NHO-leder Kristin Skogen Lund da tallene kom i januar. Vi kunne ikke vært mer enig. Kriminaliteten i arbeidslivet har også en svært høy menneskelig pris, som rammer noen av våre mest utsatte. I år er det ti år siden dødsbrannen i Drammen, der syv mennesker mistet livet. Den natta det brant i huset var det registrert over 30 polske enkeltpersonforetak på adressa. Firmaet som formidlet arbeidskraften deres skrøt av at de kunne tilby arbeidskraft til under halvparten av norske priser. Fra Statistisk Sentralbyrå meldes det nå om at det er sterk vekst i antall enkeltpersonforetak registrert av østeuropeiske innvandrere.

Kjeltringens nye klær

Hvitvasking, svart og grå økonomi er langt mer utbredt i Norge enn det både regjeringen og resten av samfunnet har tatt innover seg. Regjeringen må gjøre mer i kampen mot denne utviklingen i arbeidsmarkedet. Med stor tilgang til utsatt arbeidskraft ser vi at «grått arbeidsliv» er på frammarsj, med større sammenblanding av lovlydig og kriminell drift. Papirer er tilsynelatende i orden med registrering i Brønnøysundregistret, men lyssky virksomhet fortsetter bak fasaden. Marit Klemetsen ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter, mener kriminelle i arbeidslivet velger en slik strategi for å få tilgang til nye og lukrative markeder og kunder, både private og offentlige. De useriøse arbeidsgiverne har rett og slett fått nye klær, som krever nye og strengere reguleringer fra oss politikere.

Bruk politikken og markedsmakten

Oslo kommune er Norges nest største offentlige innkjøper etter staten, og handler årlig for rundt 26 milliarder kroner. En stor del av dette er kjøp knyttet til oppføring av bygg og anlegg. Oslos byråd har sammen med Fellesforbundet og partene i arbeidslivet utviklet «Oslomodellen», som betyr atskillig strengere krav til innkjøp i anskaffelser og kontrakter, som skal bidra til å snu den farlige utviklingen. Gjennom strenge krav i kontraktene minimeres faren for svart arbeid og sosial dumping. Arbeidslivkriminalitet forebygges. Noen av de viktigste kravene i Oslomodellen er krav om minst 10 prosent lærlinger, i all hovedsak faste ansatte, tariffestede lønns- og arbeidsforhold, utvidet skatteattest og lønn mellom oppdrag. Det er også krav om at nøkkelpersoner i prosjektet skal kunne gjøre seg godt forstått på norsk, og det skal maks være ett ledd med underleverandører. Vi mener «Oslomodellen», eller lignende modeller, må bli Norges nasjonale standard.

Regjeringen bør la seg inspirere

Når vi bruker anbudskriterier og standardkontrakter riktig, styrer vi samfunnsutviklingen i riktig retning. Disse grepene, som er utviklet sammen med arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, gjør at det i Oslos byggebransje igjen er i ferd med å bli en fordel å drive seriøst. Vi vil snu et kappløp mot bunnen, og i stedet legge til rette for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører, som tar samfunns- og opplæringsansvar. Regjeringen er dessverre mer tilbakelent. Regjeringen hviler for tungt på rapportering, fremfor å sette inn forebyggende tiltak slik Oslomodellen legger opp til. Den har også fjernet antikontraktørklausulen fra forskriften for offentlige anskaffelser, en klausul som var et viktig tiltak for å forhindre bruk av fiktive enkeltpersonforetak. Vi oppfordrer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til å la seg inspirere av «Oslomodellen», eller lignende modeller mot sosial dumping og arbeidskriminalitet. Og stille sterkere krav som sørger for et mer seriøst og ryddig arbeidsliv. Fordi alle skal ha en trygg jobb å gå til, med en lønn de kan leve av.

 

Kontakt