Innfører minstelønn i hotell- og restaurant

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik er glad for at fagbevegelsen vant frem med kravet om allmenngjøring av Riksavtalen.

Innfører minstelønn i hotell- og restaurant

LO og Fellesforbundet vant fram med kravet om å allmenngjøre Riksavtalen. Fra 1. januar 2018 blir det generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering.

Sosial dumping

- Jeg er glad for at vi sammen med Fellesforbundet har vunnet frem med kravet om allmenngjøring. Det er et godt verktøy i kampen mot useriøsitet og sosial dumping. Det har vært store problemer med sosial dumping og useriøsitet i deler av denne bransjen, med lønninger som ligger langt under minstesatsene i tariffavtalene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Det er den mest omfattende allmenngjøringen LO har fått gjennomslag for, og vil gjelde for rundt 91 000 arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet i hele Norge.

- Forhåpentligvis vil dette bidra til at flere av de ansatte i denne næringen får en lønn det faktisk går an å leve av, og at færre blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere. Det har særlig vært et problem for utenlandske arbeidstakere, som det har vært en økende andel av i denne næringen.

Allmenngjøring er et grep for å hindre sosial dumping og konkurransevridning. Dette skjer ved at man gjør deler av de fagorganisertes tariffavtaler til standard for hele bransjen.

  • Minstelønnssatsen for ansatte over 20 år - 157,18 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 16 år - 102,18 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 17 år - 111,68 kroner per time
  • Ungdomssats for ansatte over 18 år - 125,94 kroner per time

Kontakt