Hovedavtalen er grunnmuren

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO (Trygve Indrelid, NTB produksjon)

Hovedavtalen er grunnmuren

- Hovedavtalen er grunnmuren i et ordnet og organisert arbeidsliv. Avtalen har bestemmelser om partssamarbeid og kjøreregler som demper konfliktnivået i arbeidslivet.

Sosial dumping

- Hovedavtaleforhandlingene er de små skritts vei. Forhandlingene i 2017 hadde preg av større realisme enn i 2013. Ingen av partene gikk til forhandlingene med krav om å gjøre mange og store inngrep i kampadgangen slik situasjonen var i 2013, sa Hans-Christian Gabrielsen.

- Hovedavtalen slår fast at organisasjonene, i kraft av å representere brede interesser, ivaretar et samfunnsmessig helhetssyn. I forbindelse med årets revisjon, fikk LO også gjennomslag for å understreke frontfagmodellens betydning. 

- For oss er dette selvsagt, men vi forventer at NHO også følger dette opp i sine hovedavtaler som de har med andre enn LO, også i avtaler med organisasjoner hvor forståelsen av frontfaget kanskje ikke står like sterkt som i LO.