En delvis seier

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

En delvis seier

En delvis seier i kampen for faste ansettelser – men også noen skritt i gal retning. Rett før påske 2018 klarte opposisjonen på Stortinget å samle seg til et felles forslag om å regulere bemanningsbransjen langt strengere.

Sosial dumping

Sammen med KrF fikk de også flertall for å avskaffe de løsarbeiderkontraktene som har blitt vanlige i deler av arbeidslivet, i form av "faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag" og nullprosentkontrakter. Stortinget krevde også at regjeringen måtte komme med et lovforslag før sommeren.

Nå foreligger proposisjonen fra Arbeids- og sosialdepartementet. LO har fått gjennomslag for mange av de tingene vi har vært opptatt av og kjempet for. Regjeringen strammer opp innleiebestemmelsene, og tydeliggjør kravene til faste ansettelser. Det er bra.

LO ville helst ha et forbud, men så lenge det ikke er mulig å få flertall for dette ønsker vi at avtaler om innleie bare kan inngås i bedrifter som er bundet av en landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Dessverre foreslår regjeringen å begrense dette til bygg- og anleggsnæringen. Selv om problemene kom først og er størst der, har vi sett at innleie fra bemanningsselskap brer om seg til flere bransjer. LO mener derfor denne begrensningen bør gjelde innleie fra bemanningsselskap som sådan. Dersom disse tiltakene ikke fungerer etter hensikten, mener vi forbud må vurderes på nytt.

Dessverre svekkes lovforslaget ytterligere ved at bemanningsselskapene gis en helt egen form for særbehandling: En utvidet adgang til å ansette midlertidig. Selv om dette bare skal gjelde ved reelle vikariater, er LO bekymret for de omgåelsesmulighetene dette åpner for, i en bransje vi av erfaring vet bruker store ressurser på å omgå og undergrave gjeldende regler og avtaler. Å legge et "råttent eple" i kurven på denne måten vil kunne svekke alt det andre vi ønsker å oppnå, og gjøre kontroll og etterlevelse mye vanskeligere.

Regjeringen varsler at den vil komme tilbake med forslag til hvordan regelverket kan håndheves, slik stortingsvedtaket krevde. Dette vil være helt avgjørende for hvorvidt regelverket vil virke etter hensikten eller ikke.

Kontakt